1. Pik
A floskel
B järnnatt
C suffix
D gliring
E nappatag
I "Eastern Ho!" förekommer några ______ mot skottar, vilket fick kung Jacob (som var skotte) att reagera och Chapman hamnade i arresten


2. Längta efter
A vidimera
B lisma
C smäkta
D rulta
E anföra
Stum, med ______ blick


3. Förargad
A liknöjd
B blasé
C misslynt
D rabiat
E fryntlig
Olav blev mycket ______ då han fick veta att Sighvat varit där


4. Hämnd, straff
A repressalie
B kaliber
C schablon
D kompromiss
E förfarande
Man kan ju inte snatta hur mycket som helst utan att förstå att det blir ______


5. Lura på pengar
A mojna
B tranchera
C debarkera
D uppskörta
E besticka
Kunden blev ______ av den dyra torgförsäljaren


6. Ljushårigt barn
A lintott
B matrona
C kännare
D dandy
E streber
Ljushåriga barn kallades förr för guldlock, eller linlugg, och än idag för lintott


7. Anmärkningsvärd
A obsolet
B måttlig
C skickad
D ordinär
E notabel
The Troggs version är också ______ för att den innehåller ett occarina-solo


8. Hård kamp
A sinkadus
B lappverk
C holmgång
D skavank
E lejonparten
Ursprungligen om en under vikingatiden förekommande duellform där man på en ö (holme) stred mot varandra. Nu generellt om en hård kamp.


9. Bevara
A försitta
B nonchalera
C personifiera
D excellera
E konservera
Människan har länge använt olika metoder för att ______ föda för ______ längre fram i tiden, t.ex. genom burkar eller djupfrysning (wi)


10. Skällsord
A prototyp
B tillmäle
C tvärsnitt
D häxring
E sortiment
Räknas inte ______ charlatan som förnärmelse?


11. Ordförteckning
A sortiment
B fysionomi
C animositet
D glossarium
E nihilism
Boken "Nya IT-ord" är ett ______ med 9000 svåra IT-ord


12. Få säljare av viss vara
A trojka
B oligopol
C societet
D ministär
E fraktion
Bensinstationer är exempel på lagliga ______, eftersom det är dyrt att starta upp enstaka stationer


13. Förutfattad mening
A fördom
B klenod
C bihang
D bravad
E exkurs
Utan kunskap om andra samhällsgrupper är det lätt att ______ skapas


14. Kropp
A attrapp
B attiralj
C mandorla
D grannlåt
E lekamen
Det lilla bröd som delas ut till församlingen på nattvarden symboliserar Kristi ______


15. Glida
A kasa
B knata
C kava
D plira
E feja
För den som gillar att ______ ner för isen i Åre, så blir de svarta pisterna en glädjechock


16. Ensidig
A unilateral
B slätstruken
C gällen
D elastisk
E korrugerad
Kosovos flagga antogs av Kosovos parlament omedelbart efter Kosovos ______ självständighetsförklaring 2008


17. Förbjudet samtalsämne
A intrig
B tes
C utopi
D incident
E tabu
I vissa länder är det ______ att prata om sex


18. Lösa fredligt
A förkunna
B initiera
C förestå
D normera
E bilägga
Vid Konciliet i Konstanz försökte man ______ den stora schismen inom den Västliga kyrkan


19. Billiga prydnader
A attrapp
B attiralj
C croissant
D grannlåt
E legering
Han ansåg att folkkonsten var full av prakt och ______


20. Slingra sig; göra sig till
A ådagalägga
B skärskåda
C krumbukta
D figurera
E verkställa
Historien är inte linjär utan ______ sig


FACIT

1D 2C 3C
4A 5D 6A
7E 8C 9E
10B 11D 12B
13A 14E 15A
16A 17E 18E
19D 20C