1. Ren och oblandad
A gräll
B pur
C fadd
D mör
E tvär
Det var ______ lycka


2. Gest, rörelse
A förbiseende
B åtbörd
C akilleshäl
D air
E böjelse
Mimik är konsten att genom minspel och ______ uttrycksfullt avspegla olika själstillstånd, tankar, begär och känslor


3. Överdrivet stor
A forcerad
B svävande
C måttlös
D slående
E menlig
De höjda priserna på bensin är ______


4. Köpa utan att granska
A köpa grisen i säcken
B klä skott för något
C hoppa över skaklarna
D tappa koncepterna
E lägga sordin på
Att handla varor från en telefonförsäljare är som att ______


5. Sång för avsked
A katakres
B kommuniké
C oratorium
D slogan
E svanesång
Det konkursdrabbade företaget sjöng nu på sin ______


6. Tankspridd
A begeistrad
B konsternerad
C rabiat
D förströdd
E modstulen
Berättartonen är så lågmäld att man som läsare ibland blir ______ och måste bläddra tillbaka (DN.se)


7. Användbar
A fashionabel
B tempererad
C matnyttig
D tillständig
E utpräglad
Även på akvarierelaterade sidor på Internet finner man mycket ______ information


8. Bestämma, tex en regel
A kreditera
B statuera
C ansätta
D försitta
E ciselera
______ ett exempel


9. Ta emot, tex pengar
A upplåta
B avbalka
C uppbära
D hårdra
E omhulda
I länder som i Sverige har kyrkan rätt att ______ skatt


10. Ordna i veck
A bibringa
B förestå
C förebrå
D förestå
E drapera
Galaklänningar och bröllopsklänningar brukar ofta vara elegant ______


11. Förskönande omskrivning
A doktrin
B eufemism
C monolog
D nidbild
E entente
Lokalvårdare är en ______ för städare


12. Varma känslor för
A aversion
B lättja
C affektion
D misskund
E frenesi
En slängkyss är en gest som signalerar ______


13. Mindre fel
A lappverk
B sinkadus
C skavank
D holmgång
E skolexempel
Ansiktspuder används för att jämna ut hudfärgen och dölja ______ i huden (wi)


14. Hopplösa drömmar
A mankemang
B allmängods
C fantasteri
D dignitet
E handräckning
Det var en blandning av ______ och saklighet


15. Lurig och illmarig
A pillemarisk
B antiseptisk
C styvmoderlig
D affirmativ
E andefattig
För de flesta är nog Bengan känd som den ______ rösten i humorradioprogrammet Platt-etyder


16. Tydligt exempel
A preferens
B hjärtesak
C paradexempel
D perspektiv
E konglomerat
Under 1600- och 1700-talet kunde svenskar som argumenterade för religiös tolerans åberopa Amerika som ett ______


17. Personbeskrivning
A indicium
B prejudikat
C mellanhavande
D justitiemord
E signalement
Eftersom rånet gått så snabbt hade bankpersonalen svårt att ge ett bra ______ på rånaren


18. Vindskydd
A fimbulvinter
B brittsommar
C sefyr
D järnnatt
E
De tog skydd från vinden bakom några klippor där det var ______


19. Halvfärdig vara
A autostrada
B kosa
C degel
D halvfabrikat
E fender
Potatismos säljs även som ______, vardagligt kallat pulvermos, i form av pulver som man blandar med vatten


20. Lättirriterad
A avfallen
B vederhäftig
C chosefri
D stingslig
E ihängsen
En berusad person kan vara pigg, glad och upprymd, men vid förgiftningen blir personen som regel aggressiv, ______ eller deprimerad


FACIT

1B 2B 3C
4A 5E 6D
7C 8B 9C
10E 11B 12C
13C 14C 15A
16C 17E 18E
19D 20D