1. Trots det
A härvidlag
B hart när
C likafullt
D näppeligen
E inkognito
Han bor i en rymlig villa med utsikt över Oslofjorden och hela stan men besväras ______ av ensamhet (SvD.se)


2. Besvärlig; ömtålig
A obsolet
B pikant
C frugal
D obskyr
E prekär
Situationen var ______


3. Ta upp till diskussion
A figurera
B basunera ut
C anbefalla
D betäcka
E ventilera
På klassrådet får eleverna chans att ______ sina åsikter om skolan


4. Plötsligt och oväntat
A alltemellanåt
B i elfte timmen
C allteftersom
D oförhappandes
E såtillvida
Så begav det sig vid ett tillfälle att Jösse Svensson, rik och väldig som han var, helt ______ slank med vid ett förstakammarval (Thure Sällberg, 1907)


5. Lång ström av ord
A harang
B cedilj
C expo
D antonym
E tirad
Det var mosters vanliga ______ om hur tacksam han borde vara (wikt)


6. Andra jag
A a priori
B de facto
C in spe
D fait accompli
E alter ego
Stålmannens ______ är Clark Kent


7. Enväldig
A medioker
B antiseptisk
C totalitär
D medfaren
E matnyttig
Nordkorea anses vara en ______ regim


8. Utvinna
A föreligga
B företräda
C jordfästa
D koordinera
E extrahera
Anna ______ e-postadressen från filen (wikt)


9. Då och då
A härförleden
B i elfte timmen
C oförhappandes
D alltemellanåt
E anno dazumal
Enligt invånarna har ingen sophämtning skett under tiden och ______ är områdena utan ström (DN.se)


10. Minska
A profilera
B kandidera
C decimera
D förestå
E precisera
Det finns goda skäl att förkasta det jägarmässiga sättet att ______ vargstammen (DN.se)


11. Streta emot
A hisna
B inmundiga
C inhalera
D tredskas
E baxna
I Alsnö stadga måste den som ______ mot rättarens beslut böta ett visst belopp


12. Självklar
A vederbörlig
B självskriven
C schematisk
D frapperande
E provisorisk
Hon var ______ i lagets startelva


13. Onödig, obefogad
A obeaktad
B oavlåtlig
C opåkallad
D ograverad
E ogrundad
Den nya regeln utgjorde en spärr mot ______ höjningar av den allmänna hyresnivån


14. Avdelning på annan plats
A kotteri
B filial
C trojka
D kortege
E dynasti
Ericson finns inte bara i Sverige utan har ______ runt om i världen


15. Vanlig
A ordinär
B perplex
C statisk
D gunstig
E proper
För nio veckor sedan var den en rätt ______, lagomsliten trea, men nu har den rustats upp


16. Räcka till
A förslå
B initiera
C duplicera
D eklatera
E komprimera
Det finns nog med mat så det ______


17. Lockande
A evinnerlig
B flegmatisk
C bestickande
D esoterisk
E egenartad
Han hade en ______ vältalighet


18. Skilja isär
A sondera
B avbalka
C förvälla
D stöpa
E braska
Med parloge avses en trösklada med en central gång, och ______ "rum" för säd i båda ändarna av byggnaden


19. Rejäl; präktig; pålitlig
A imposant
B följdriktig
C rekorderlig
D fragmentarisk
E jordbunden
I hur hög grad Raab bidragit till Österrikes ______ ekonomiska tillväxt på 1960-talet är en tvistefråga


20. Idé
A koncept
B exkurs
C hugskott
D uppslag
E förebud
Lerumsbaggen är ett pris som delas ut av Lerums revyfrämjande till en person som gett revyfrämjandet ett bra ______ till ett revynummer


FACIT

1C 2E 3E
4D 5E 6E
7C 8E 9D
10C 11D 12B
13C 14B 15A
16A 17C 18B
19C 20D