1. Vanhedra
A skända
B gnata
C förhala
D skönja
E sukta
De forntida gravrösena hade ______ och alla värdefulla föremål lagts beslag på


2. Mottagning hos kunglighet
A intrig
B sentens
C matrikel
D kadens
E audiens
Utländska ledare på besök i Sverige får ofta ______ hos kungen


3. Ögonblicklig
A exekutiv
B offentlig
C förlegad
D momentan
E markant
______ hastighet är hastigheten just nu, till skillnad från medelhastigheten


4. Avskeda
A galvanisera
B hemställa
C kondensera
D sufflera
E avpollettera
Han ______ omgående från alla statliga uppdrag sedan det avslöjats att han skattefuskat. (wikt.)


5. Karlaktig; beslutsam
A medellös
B villrådig
C spefull
D affekterad
E manhaftig
Hon var känd för sitt ______ sätt och maskulina klädsel


6. Snäll och fridsam
A godmodig
B jovialisk
C celeber
D förmäten
E tygellös
Hennes man beskrevs som ______ och snäll


7. Blanda in
A inmänga
B infatta
C ingjuta
D indikera
E införliva
Emellertid var Massinger, för att tillmötesgå tidssmaken, tvungen att i sina stycken ______ komiska scener


8. Tillåten
A passé
B lovlig
C menlig
D proper
E implicit
Minimimåttet för ______ torsk är 38 cm


9. Med stark inlevelse
A intagande
B inkännande
C intuitiv
D intrikat
E inträngande
Anand är främst känd känd för sina realistiska och ______ beskrivningar av de fattiga och kastlösa i Indien


10. Obeständig
A infallsrik
B förhanden
C förgänglig
D preliminär
E omständlig
Utöver sten och ben är det mesta materialet från stenåldern______ och sällan bevarat


11. Lång rad
A oratorium
B konnotation
C blänkare
D diarium
E kavalkad
Som avslutning på fotbolls-VM visade TV en ______ av alla mål som gjordes i turneringen


12. Nedslagen
A disträ
B begeistrad
C betuttad
D rabiat
E modstulen
Då Rudolf blir utskrattad av de andra renarna blir han ______ och gömmer sin röda nos i snön


13. Göra tafatta rörelser
A luka
B tindra
C feja
D skvala
E kava
Barnet lär sig tidigt ______ fram på magen


14. Granska och kontrollera
A katalysera
B besiktiga
C koordinera
D försmäkta
E alternera
Enligt lag måste en bil regelbundet ______ för att hitta eventuella fel och förebygga olyckor


15. Tandanknuten
A barock
B postum
C fiskal
D mosaisk
E dental
De svenskar som åker till Polen för att få billig tandvård kan sägas vara en del av en ______ turism


16. Förbehållsam, försiktig
A fördragsam
B viril
C pedantisk
D reserverad
E namnkunnig
I sina filmer hade han ofta rollen som en känslig, ______ man


17. Förställa sig
A pådyvla
B fläka
C hyckla
D åberopa
E förhala
Bengt vet allt hur man ______! Han säger att man inte får stjäla, men stjäl själv


18. Avslappnat nöje
A förnimmelse
B urskillning
C förströelse
D rekreation
E karantän
Till skillnad från en privatpark är en offentlig park öppen för allmännheten och avsett för rekreation och ______


19. Smutskorn
A tyll
B kalikå
C kvarg
D latex
E smolk
Efter segern gav dessvärre Chippens skada ______ i bägaren (DN 10 jun 2008)


20. Bekväm och hemtrevlig
A uniform
B sensuell
C ombonad
D vulgär
E narig
Bakom föraren i Rolls Roycen fanns en mer ______ kaross för passagerarna


FACIT

1A 2E 3D
4E 5E 6A
7A 8B 9B
10C 11E 12E
13E 14B 15E
16D 17C 18C
19E 20C