1. Handla på börsen
A förvälla
B vegetera
C schattera
D kalkylera
E spekulera
Tänka fritt och fantasifullt; fundera


2. Halvsur
A subtil
B spräcklig
C sober
D lavinartad
E gällen
Vid en misslyckad tillverkad filbunke blir mjölken ______ istället för syrad


3. Förhastad
A obetänkt
B omistlig
C obefogad
D ogrundad
E ovedersäglig
Jung menar att en viss känsla kan leda till ______ risktagande


4. Spekulant; delägare
A intressent
B batterist
C suppleant
D filatelist
E informator
En till ______ har lagt ett bud på att driva T-banan


5. Mottagning hos kunglighet
A anagram
B föreskrift
C audiens
D collage
E antonym
Utländska ledare på besök i Sverige får ofta ______ hos kungen


6. Motvilja
A hybris
B misskund
C aversion
D animositet
E nostalgi
Stark motvilja


7. Överdriven känslosamhet
A salvelse
B endräkt
C acklamation
D respit
E paritet
Hans dikt avsåg att förlöjliga puritanernas hycklande ______


8. Frikostig
A nitisk
B varlig
C gentil
D ihängsen
E glåmig
Min faster ordnar de mest ______ middagsbjudningarna för både släkt och vänner


9. Tidig för sin ålder
A sofistikerad
B skrupulös
C välsituerad
D trosviss
E försigkommen
En lärare men också en ______ kamrat kan påskynda en elevs mognad


10. Brottsoffer i rättegång
A kvadrant
B dagsmeja
C halvpension
D klänge
E målsägande
Hela 49 ungdomar är ______ i polisutredningen om fallolyckan i Globen


11. Uthållighet
A bråck
B grace
C go
D värn
E tåga
En koalition med oväntad ______


12. Förlöjligande, parodi
A scenografi
B rekvisita
C slapstick
D koreografi
E satir

______ teckning av Napoleon


13. Härja
A bibringa
B försitta
C grassera
D fabulera
E konvergera
Några år senare började diamantfebern ______ och bröderna flyttade då tillbaka till Kimberly


14. Använda som stöd
A dela sina gracer
B stryka medhårs
C smörja kråset
D göra sorti
E ta till intäkt
Efter Jesus återuppståndelse, tog Jesu första lärjungar detta ______ att han övervunnit döden


15. Medlem av viss sekt
A mannekäng
B stuvare
C kväkare
D körsnär
E logoped

Fredlig amerikansk sekt


16. Komplikation
A nålsöga
B akilleshäl
C handgrepp
D paradexempel
E förveckling
______ mellan de tre nordiska länderna ledde till att Norra Halland gick egna vägar från 1280-talet till 1360-talet


17. Helt
A mol
B kav
C dito
D hinsides
E hän
Han var ______ allena (helt ensam)


18. Förmå
A mankera
B plädera
C gitta
D manifestera
E changera
Orka, idas, mäkta med
Jag ______ inte göra allt själv"


19. Tandanknuten
A barock
B profan
C bohemisk
D dental
E fiskal
De svenskar som åker till Polen för att få billig tandvård kan sägas vara en del av en ______ turism


20. Slumpmässig
A signifikativ
B graverande
C stokastisk
D pimpinett
E infallsrik
Ungefär synonymt med slumpmässig och används inom sannolikhetsläran


FACIT

1E 2E 3A
4A 5C 6C
7A 8C 9E
10E 11E 12E
13C 14E 15C
16E 17A 18C
19D 20C