1. Något ringlande
A sortiment
B konvention
C serpentin
D medikament
E herbarium

En ______väg


2. Läran om ljuset
A fysionomi
B semantik
C semiotik
D optik
E syntax

Hur ljus bryts i ett prisma, ett exempel på något som studeras inom ______


3. Metalldräkt
A ulster
B kravatt
C brynja
D kimono
E prisma


4. Skicklig person
A kanalje
B virtuos
C protegé
D marodör
E krämare
Om tekniskt mycket skicklig konstnär, används främst om musiker, mästare i konst


5. Förstånd och omdöme
A distinktion
B urskillning
C laga förfall
D nativitet
E acklamation
Urvalet är gjort med god ______


6. Fågelskådare
A potentat
B naprapat
C kosmopolit
D ornitolog
E intressent


7. Dra sig samman
A emittera
B liberalisera
C moderera
D kontrahera
E anstå
När man använder muskeln så ______ muskelvävnaden


8. Stort ljus, t.ex vid fest
A spröjs
B sprund
C marschall
D krucifix
E barometer


9. Judisk
A klinisk
B mosaisk
C dental
D pastoral
E epidemisk
Ett annat ord för judisk som användes från 1800-talets mitt till andra världskriget (wi)


10. Presentatör
A kollega
B intressent
C konferencier
D globetrotter
E impressario
Person som presenterar framträdanden vid en föreställning


11. Institutionsassistent
A amiral
B amanuens
C adjunkt
D chargé-d'affaires
E malaj
En lägre tjänsteman vid till exempel universitet, arkiv och museer (wi.)


12. Min, uppsyn
A böjelse
B air
C avhyvling
D knix
E åtbörd
Den nykorade segraren hade en ______ av stolhet


13. Vara nära förestående
A vara i faggorna
B på småtimmarna
C status quo
D kreti och pleti
E stoppa i malpåse
Gästerna är ______


14. Samförstånd
A eftermäle
B dialektik
C synergi
D salvelse
E endräkt
När ______ och fred råder i Afrika, menar vissa att ett heligt rike upprättas


15. Okränkbarhet
A prägel
B pennalism
C rekreation
D förströelse
E integritet
Svenskarnas ______ hotas av den stora nationella databas som regeringen förbereder (DN 1 apr 2011, Ny databas..)


16. Tillgjord
A konstlad
B resolut
C rådvill
D raffinerad
E bemedlad
Hon var trött på, som hon såg det, all ______ trevlighet


17. Också
A visavi
B hinsides
C fastmer
D jämväl
E framgent
likaså
Här finns ______ den stora floden Indus och dess nordsydliga biflöden


18. Genast
A på en höft
B i sporrsträck
C på stående fot
D mellan fyra ögon
E i ur och skur
Jag tackade ja ______


19. Den största delen
A konstgrepp
B lejonparten
C björntjänst
D sinkadus
E skolexempel
Med sina 270000 arter omfattar gömfröiga växter ______ av alla växter


20. Ickereligiös
A dråplig
B sekulär
C kostlig
D krystad
E sanitär
Världslig, som hör till den dagliga världen och inte styrs av religionen.
Han ville fly klostret och tillbaks till det ______ära samhället


FACIT

1C 2D 3C
4B 5B 6D
7D 8C 9B
10C 11B 12B
13A 14E 15E
16A 17D 18C
19B 20B