1.koalition
A överenskommelse
B avtal mellan stater
C förbund
D pakt mellan stater
E handelsförbud
2.pikant
A överensstämmande
B som har rätt till
C kryddig; vågad
D förebyggande
E finnas just nu
3.rabulist
A uppassad person
B representativ person
C lömsk och beräknande
D politisk bråkmakare
E ständig följeslagare
4.kvadrant
A redskap för lin
B fyrkantig medalj
C stjärninstrument
D röd smyckesten
E ett slags mössa
5.samvetsgrann
A ångerfull
B tankspridd
C förvirrad
D noggrann
E färgglad
6.momentan
A anmärkningsvärd
B oföränderlig¨
C oregelbunden
D ögonblicklig
E innehållsrik
7.ansätta
A omvandla
B börja
C bevara
D påbörja
E plåga
8.käpphäst
A ett snabbt replikskifte
B älsklingsidé
C tvingande sysselsättning
D en ständig följeslagare
E en vinstgivande åtgärd
9.repulsiv
A undertryckande
B tillbakablickande
C värmeanknuten
D frånstötande
E omvändbar
10.titan
A rentjur
B jätte
C liten organism
D blötdjur
E skogsgud
11.attrapp
A belysning; utrustning
B omslag e. förpackning
C ljusring runt person
D smördegsbröd
E imitation av föremål
12.björntjänst
A onödig ansträngning
B kraftansträngning
C förvärrande hjälp
D oumbärlig hjälp
E dåliga omständigheter
13.bevekelsegrund
A svaghet
B resultat
C problem
D motiv
E förslag
14.skåpmat
A som glömts bort
B ingenting nytt
C något intressant
D ny information
E något svårgreppat
15.diaspora
A läran om gruppbeteende
B samhällets förnäma
C om förskingrade folkgrupper
D socialt kön
E befolkningslära
16.ograverad
A orörd, oförminskad
B som saknar skäl
C stadig och oavbruten
D direkt och oväntad
E utan bra anledning
17.myt
A speciell förmån
B skicklighet o. kunnande
C populär missuppfattning
D föreskrift, bestämmelse
E begäran om information
18.handlägga
A ha hand om och utreda
B fördela mellan grupper
C tvångsinköpa egendom
D göra mer lättillgänglig
E offentliggöra förlovning
19.kooperativ
A affärssammanslutning
B hemligt samförstånd
C frivilligarmé
D som drivs gemensamt
E trupper på viss ort
20.jämnmod
A kännemärke
B erbjudande
C sinneslugn
D blandning
E sammanhang
FACIT

1C 2C 3D
4C 5D 6D
7E 8B 9D
10B 11E 12C
13D 14B 15C
16A 17C 18A
19D 20C