1.affirmativ
A underrättad om läget
B hektisk och intensiv
C förtrolig och bekant
D jakande, bekräftande
E oanständig, tvetydig
2.huckle
A bröstpansar
B litet russin
C metallögla
D stekgaller
E huvudsjal
3.konjunktur
A ekonomiskt läge
B pris; prislista
C affärsuppgörelse
D pant för lån
E summa på kontot
4.stör
A böjlig kvist
B trästång
C soppskål
D doppgryta
E udda kavaj
5.mytoman
A krass affärsman
B sjuklig lögnare
C en sistplacerad
D skadegörare
E utstött person
6.perception
A berömd person
B åsiktsspridning
C beslutsenighet
D varseblivning
E det passande
7.goodwill
A bra initiativ
B bra rykte
C bra samspel
D bra planer
E bra intentioner
8.inpiskad
A sträng och noggrann
B slug; oförbätterlig
C ärlig, karaktärsfast
D tidig för sin ålder
E härdad och erfaren
9.lektor
A som tar ansvar för
B hög katolsk präst
C granskare och övervakare
D sångare; diktare
E en sorts lärare
10.ekvivalens
A planering
B giltigt skäl
C det passande
D likvärdighet
E överdrift
11.brigg
A mindre krigsfartyg
B skyddad transport
C tvåmastat segelfartyg
D vagn, t.ex för hö
E kärra dragen av person
12.melankolisk
A hänfördht2011
B glad och trevlig
C likgiltig
D tungsint, dyster
E förbryllad
13.brodd
A sammetslikt tyg
B nyuppkommen säd
C ett färgämne
D näringsrik jord
E sandfärgat tyg
14.erkännsam
A skyldig
B oförlåtande
C oanständig
D tillgiven
E tacksam
15.fadäs
A varsel
B svepskäl
C besvär
D hämnd, straff
E misstag
16.representativ
A typisk
B nedsättande
C i stånd
D trolig
E lagom stor
17.florera
A skriftligen intyga
B avveckla; undanröja
C få stor utbredning
D lura och vilseleda
E gå under; misslyckas
18.kimono
A hängsmycke
B liten hink
C lång dress
D biskopsstav
E halsplagg
19.konstitutiv
A mottaglig för
B grundläggande
C framåtsträvande
D tillfällig
E vanlig
20.fysiologi
A läran om ålderssjukdomar
B läran om människosläktet
C läran om levande organismer
D läran om det övernaturliga
E läran om handstilen
FACIT

1D 2E 3A
4B 5B 6D
7B 8B 9E
10D 11C 12D
13B 14E 15E
16A 17C 18C
19B 20C