1.förvälla
A hastigt koka upp
B påföra som skuld
C tillaga med eld
D stillna, om vind
E skänka, tilldela
2.oligarki
A expertstyrt samhälle
B herravälde
C benådning
D delstatssystem
E fåmannavälde
3.hemoglobin
A färgämne i blod
B ett sorts harts
C sandfärgat tyg
D tunt krusigt tyg
E små spindeldjur
4.dela sina gracer
A leda till något
B jobba hårt
C änga tid åt alla
D vara ödmjuk
E bli försiktig
5.skönja
A avslöja
B para sig
C urskilja
D stirra på
E svettas
6.perifer
A väl bekant med; intim
B i utkanten; oväsentlig
C enkel och överskådlig
D konsekvent och logisk
E ledande, inflytelserik
7.dråplig
A alldaglig och ointressant
B ansträngd och onaturlig
C preliminär el. på försök
D sjuklig och makaber
E rolig och skrattretande
8.skymf
A förbehåll
B erbjudande
C mindre olycka
D förolämpning
E straffåtgärd
9.förvärvsliv
A arbetsliv
B hemmaliv
C jaktliv
D ensamliv
E luffarliv
10.fagra ord
A sanningsenligt uttalande
B jämförande uttalande
C otidsenligt uttalande
D precist uttalande
E betydelselöst uttalande
11.altitud
A uppdelat band av färger
B olöst ämne i vätska
C tredimensionell bild
D kemisk vattenförening
E höjd över horisonten
12.misshaglig
A harmlös
B tillgjord
C oförskämd
D småsjuk
E illa omtyckt
13.högfärdig
A uppblåst
B noggrann
C försenad
D brunstig
E respekterad
14.till fromma för
A till besvär för
B utan resultat
C till nytta för
D till nöje för
E utan förhoppningar
15.privilegium
A speciell förmån
B manuscript; idé
C missuppfattning
D något värdefullt
E uppmaning; krav
16.geist
A sinnelag
B entusiasm
C vild iver
D övermod
E välvilja
17.kodifiera
A leta efter naturresurser
B tolka alltför bokstavligt
C göra gevärshälsning
D göra till nedskriven lag
E tömma, t.ex fiskenät
18.hologram
A höjd över horisonten
B skev kvadrat
C olöst ämne i vätska
D kemisk vattenförening
E tredimensionell bild
19.repellera
A läsa upp högt
B vara bosatt
C försköna en bild
D beställa
E stöta ifrån
20.simulera
A promenera omkring
B ropa högt taktfast
C högtidligt försäkra
D kämpa och tala för
E försöka efterlikna
FACIT

1A 2E 3A
4C 5C 6B
7E 8D 9A
10E 11E 12E
13A 14C 15A
16B 17D 18E
19E 20E