1.lända till
A ha sitt ursprung
B leda till något
C undvika att göra
D vara beroende av
E fatta tycke för
2.oligarki
A förtryckande regim
B fåmannavälde
C herravälde
D benådning
E delstatssystem
3.logoped
A syssling
B presentatör
C långivare
D talterapeut
E arbetskamrat
4.städ
A torkad prydnadsblomma
B järnredskap för smide
C sak för gitarrknäppning
D flottyrkokt bakverk
E bakdel på klädesplagg
5.lisma
A göra sig till
B begära att få
C försöka efterlikna
D uttala tydligt
E para sig med
6.merkantil
A handelsanknuten
B havsanknuten
C biskoplig
D språkkarakteristisk
E landsortsmässig
7.gå i clinch
A förfalla
B gå i närkamp
C plötsligt få
D passa
E ge upp
8.sampel
A stickprov
B förolämpning
C befallning
D ingripande
E blandning
9.berlock
A hängsmycke
B livboj
C huvudsjal
D golvplanka
E lång skjorta
10.pilgrim
A kvinnokämpe
B hotellpojke
C vallfärdare
D frimärkssamlare
E judisk präst
11.suffix
A sammandrag
B samling handlingar
C firmamärke
D ordändelse
E trollformel
12.träta
A typexempel
B förvandling
C litet gräl
D ljusring
E engångslön
13.batting
A trumslagare
B kyrkomusiker
C filmkännare
D representant
E liten pojke
14.nymfoman
A driftig person
B som startar något nytt
C lömsk och beräknande
D med stegrad könsdrift
E äktenskapsbedragare
15.faciliteter
A befrielse från skyldighet
B bekvämligheter; hjälpmedel
C ett slags härledningskonst
D att allt är förutbestämt
E äckel och avsky
16.tvär
A smålockig
B plötslig
C mångsidig
D grundlig
E utvändig
17.symbios
A samlevnad
B syn underifrån
C läran om grottor
D jordnötning
E växtlighet
18.voucher
A händelseförlopp
B betalningsbevis
C bokägarmärke
D befallning; påbud
E roande skildring
19.rit
A stort kalas
B kulthandling
C mindre strid
D teater med sång
E prästvigning
20.sanktion
A påverkan
B mynningsvidd
C straffåtgärd
D förolämpning
E komplikation
FACIT

1B 2B 3D
4B 5A 6A
7B 8A 9A
10C 11D 12C
13E 14D 15B
16B 17A 18B
19B 20C