be taken aback
abandon
abate
abbey
abbreviation
abduct
aberration
abet
abide by
ability
ablaze
able
be able to
abolish
abominable
about-turn
abreast
abroad
absent
absent-minded
absolve
abstain from
abundance
abuse
abyss
access
accessory
acclaim
accolade
accomodate
accomodate
accomplice
accomplish
accomplished
in accordance with
according to
account for
account
accumulate
accurate
accustomed
achieve
acknowledge
acquaintance
acquiesce
acquire
acquit
act
action
actual
actuate
adamant
adapt
add
adder
häpna
överge
minska
kloster
förkortning
röva bort
villfarelse
medverka till brott
stå fast vid
förmåga
i brand
skicklig
kunna
avskaffa
avskyvärd
helomvändning
sida vid sida
utomlands
frånvarande
tankspridd
frikänna
avhålla sig från
överflöd
missbruka
avgrund
tillgång till
medbrottsling
hylla
hyllning
anpassa
ge husrum åt
medbrottsling
uträtta
fulländad
i enlighet med
enligt
svara för
redogörelse
samla på sig
exakt
van
uppnå
erkänna
bekantskap
samtycka
införskaffa
frikänna
agera
handling
egentligen
sätta i rörelse
orubblig
anpassa
lägga till
huggorm
addiction
additional
address
address
adequate
adhere to
adjacent
admission
admit
admit
adolescent
adopt
adorable
adult
advance
advertise
in advance
advantage
advent
adverse
adversity
advocate
affect
affection
affidavit
affinity
afflict
affluence
afford
aftermath
agency
aggravate
aggrieved
aghast
agile
agitate
agglomeration
agog
agony
agree
agreeable
agreement
agriculture
in aggregate
aid
ailment
aim
air
aisle
akin
alas
albeit
alimony
allegation
alleged
beroende
ytterligare
vända sig till
ta itu med
lämplig
ansluta sig till
angränsande
inträde
få inträde
erkänna
tonåring
införa
förtjusande
vuxen
avancera
göra reklam för
i förväg
fördel
ankomst
fientlig
motgång
förespråkare
beröra
ömhet
skriftlig försäkran
samhörighet
drabba
överflöd
ha råd med
efterdyningar
byrå
förvärra
sårad
förskräckt
vig
uppröra
samling
ivrig
vånda
gå med på
angenäm
avtal
jordbruk
totalt sett
hjälpa
lättare sjukdom
rikta
sändas
korridor
släkt
tyvärr
om än
underhåll efter skilsmässa
anklagelse
påstådd
alleviate
allow
allowance
allure
alter
although
amass
ambience
ambigious
ameliorate
amend
amiable
amid
among
amount
ample
amuse
anaesthesia
ancestor
anew
announce
annoy
annual
anomaly
antecedent
anterior
anthem
anticipate
antidote
antler
anxious
anxious
apart
apex
appal
apparition
appeal
appeal
appear
appear
appearance
append
appendicitis
application
apply
appoint
appointment
appraisal
appreciate
apprehend
apprehensive
apprentice
approach
approach
approbation
underlätta
tillåta
regelbundna pengar
locka
förändra
fastän
samla
stämning
tvetydig
förbättra
rätta till
vänlig
mitt bland
bland
mängd
stor och riklig
roa
bedövning
stamfader
igen
tillkännage
irritera
årlig
avvikelse
föregående
främre
hymn
förutse
motgift
horn
ängslig
angelägen
för sig
topp
förfära
uppenbarelse
tilltala
vädja
synas till
verka
utseende
bifoga
blindtarmsinflammation
ansökan
tillämpa
utnämna
möte
uppskattning
uppskatta
anhålla
osäker och rädd
lärling
tillvägagångsätt
närma sig
godkännande
appropriate
approve of
apt
aptitude
ardour
arduous
argue
arguable
arise
arouse
arrive at
ascend
ascertain
ascribe
askew
assailant
assault
assassinate
assemble
assembly
assert
assess
asset
assiduous
assign
associate
association
assortment
assume
assumption
assurance
astoundning
astray
atonement
atrocious
attach
attain
attempt
attend
attentive
attention
attorney
attribute
attribute
audacity
audience
augment
auspicious
austerity
authority
authorize
autobiography
auxiliary
autopsy
avalanche
lämplig
gilla
skicklig
skicklighet
passion
mödosam
argumentera
hävdbar
uppstå
uppväcka
komma fram till
stiga uppför
förvissa sig om
tillskriva
sned
angripare
angrepp
döda
sätta ihop
församling
hävda
bedöma
tillgång
flitig
tilldela
kollega
förening
urval
anta
antagande
försäkran
häpnadsväckande
vilse
gottgörelse
fasansfull
fästa
uppnå
försöka
bevista
uppmärksam
uppmärksamhet
advokat
tillbehör eller egenskap
tillskriva
fräckhet
publik
öka
gynnsam
allvar
auktoritet
tillåta
självbiografi
hjälp-
obduktion
lavin
avenge
average
avert
aware
awash
awe
awesome
awkward
backlash
backtrack
badge
badger
baffled
baleful
ballot
bane
banish
banter
baptize
barely
bargain
barge
barley
barrister
barter
bashful
basic
basis
bask
batch
battered
beacon
bear
beckon
bedevil
beguile
on behalf of
behold
belittle
belligerent
bellow
bemoan
benediction
benefactor
benefit
benevolent
bequeath
bereave
besotted
bestow
betray
beverage
bewilder
bewitch
beyond
hämnas
genomsnitt
avvärja
medveten om
översvämmad
vördnad
fantastisk
besvärlig
motreaktion
gå tillbaka
märke
grävling
förbryllad
ondskefull
sluten omröstning
förbannelse
förvisa
retas
döpa
knappt
köpslå
pråm
korn
ett slags advokat
byteshandla
blyg
grundläggande
grund
sola sig i
hop
sönderslagen
signalprick
ha eller bära
göra tecken åt
skapa problem
lura
på någons vägnar
skåda
förringa
stridslysten
ryta
begråta
välsignelse
välgörare
gynnas av
välvillig
testamentera
beröva
betagen
skänka
förråda
dryck
förvirra
förhäxa
bortom
bias
bicker
bid
bigotry
bilingual
bill
billboard
birth
blacksmith
bland
blarney
blatant
bleak
blemish
blend
blessed
blight
bliss
blizzard
blockbuster
blossom
blue-collar
blunt
blur
blush
board
boast
boggle
bogus
boisterous
bold
bonanza
bond
bootlegging
boost
borough
bosh
bosom
boundary
bounty
bracelet
braids
brand
bravery
brawl
breach
breadwinner
breakthrough
breed
brevity
bribe
bridge
brief
brisk
broad
partiskhet
smågräla
bud
trångsynthet
tvåspråkig
lagförslag
affischtavla
födsel
smed
mild
karismatiskt tal
uppenbar
kylig och trist
skönhetsfläck
blanda
välsignad
skada
lycka
snöstorm
jättesuccé
blomstra
kroppsarbetande
trubbig
göra suddig
rodna
styrelse
skryta
skapa förvirring
bluff
bullrande
djärv och vågad
guldgruva
förbinda
smuggling
knuffa upp
stadsdel
struntprat
famn
gräns
gåva
armband
hårflätor
varumärke
tapperhet
bråk
bryta igenom
familjeförsörjare
genombrott
föda upp
korthet
muta
överbrygga
kortvarig
livlig
bred
broadcast
broad-minded
broker
brook
browbeat
browse
brusque
brute
burden
burglar
buzz word
by and large
bypass
calamity
call for
cancel
candid
canine
capricious
caption
captivate
captivity
carbon
cardiac
caretaker
cargo
carnage
carpenter
carry out
catchphrase
catchy
cattle
cause
cause
cautious
cavern
cease
celebrate
celebrity
celestial
century
certain
certain
character
characteristic
charity
chart
cherish
chide
chiefly
chilly
chivalry
choir
choke
chore
tv-sändning
tolerant
mäklare
bäck
hunsa med
läsa på internet
tvär

börda
inbrottstjuv
modeord
i stort sett
gå förbi
katastrof
lämpa sig för
ställa in
öppenhjärtad
hunddjur
nyckfull
rubrik
fängsla
fångenskap
kol
hjärt-
vaktmästare
last
blodbad
snickare
genomföra
slagord
minnesfull
boskap
orsak
personligt mål
försiktig
grotta
upphöra
fira
kändis
himmelsk
århundrande
säker
viss
karaktär
kännetecken
välgörenhet
kartlägga
vårda ömt
klandra
huvudsakligen
kylig
ridderlighet
kör
kvävas
arbetssyssla
churlish
circumcise
circumstances
circumstantial
circumvent
cite
citizen
civic
claim
clam
clamour
clandestine
clarify
classified
clearly
cleanse
clear-cut
clemency
clench
clergy
clerical
clerk
cliffhanger
clique
close-knit
closure
closure
cluster
clutter
coarse
coax
cockroach
cod
coddle
co-educational
coerce
coherent
cohesive
coincide
coincidence
collaborate
collect
college
colloquial
collusion
colonel
combustion
comfort
comfortable
commandeer
commemorate
commence
commend
commerce
commensurate
rå och ohyfsad
omskära någon
omständigheter
omfattande
kringgå
åberopa
medborgare
medborgerlig
hävda
krabba
högljutt klagande
hemlig
klargöra
hemligstämplad
klart
rengöra
tydligt markerad
förbarmande
pressa samman hårt
prästerskap
kontors-
tjänsteman
något spännande
privat grupp
fast sammanhållen
avslutning
inhägnad
anhopning
skräpa ned
grov
få någon att göra
kackerlacka
torsk
överbeskydda
om tvåkönad skola
tvinga
sammanhängande
sammanhängande
sammanfalla
sammanträffande
samarbeta
samla
högskola
talspråkig
maskopi
överste
förbränning
tröst
bekväm
beslagta
fira minnet av
påbörja
berömma
handel
proportionerlig
commiserate
commit
commit
commodity
in common
common
commonplace
commonsense
commotion
community
commute
company
comparison
compassion
compatriot
compel
compelling
compile
complacent
complete
compliant
complicity
compliment
comply
compose
composed
compound
comprehend
comprehensive
comprise
compromise
compromise
compulsive
conceal
concede
conceit
conceivable
conception
concerned
concerted
concession
conciliate
conclude
conclude
concoct
concrete
conclusive
concur
concussion
condemn
condescending
condition
condition
condolences
condominium
ha medlidande med
utföra
binda sig
handelsvara
gemensamt
vanlig och allmän
alldaglig och trivial
förnuftig
tumult
samhälle
pendla till jobbet
företag
jämförelse
medlidande
landsman
tvinga
oemotståndlig
sätta ihop
självbelåten
slutföra
tillmötesgående
delaktighet
berömma
rätta sig efter
komponera
behärskad
inhägnat område
förstå
omfattande
omfatta
riskera
misstänkliggöra
tvångsmässig
dölja
medge
fåfänga
möjlig att förstå
tankeföreställning
bekymrad
gemensam
medgivande
medla mellan
avsluta
dra slutsatsen
koka ihop
betong
om avgörande bevis
inträffa samtidigt
hjärnskakning
fördöma
nedlåtande
tillstånd
villkor
beklagande av sorg
andelslägenhet
condone
conduct
confer
confer
confess
confide in
confidence
configuration
confine
confirm
conflicting
confounded
conform
confuse
congestion
congenial
congenital
conglomerate
congregation
coniferous
conjecture
conjugal
conjunction
conjure
conquest
conscience
conscientious
consecutive
consent
consider
considerable
consist of
consolation
consolidate
conspicuous
constantly
consternation
constipation
constitute
constrain
constrict
construe
contagious
contain
contaminate
contemplate
contemporary
contempt
contend
content
contest
context
continue
contingency
contort
ha överseende med
uppförande
diskutera
skänka
erkänna
lita på någon
självförtroende
gestaltning
begränsa
bekräfta
mostridande
förvirrad
anpassa sig
förvirra
överstockning
sympatisk
medfödd
hopgyttring
församling
barrträd-
gissning
äktenskaplig
sammansättning
trolla fram
erövring
samvete
ansvarsmedveten
på varandra följande
samtycke
ta hänsyn till
avsevärd
bestå av
tröst
förstärka
iögonfallande
ständigt
bestörtning
förstoppning
utgöra
begränsa
dra sig samman
tolka
smittsam
innehålla
förorena
fundera över något
samtida
förakt
tävla om
nöjd
bestrida
sammanhang
fortsätta
oförutsedd händelse
förvrida
contradict
contraption
contrary to
contravene
contribute
contrite
contrive
convenient
convent
conventional
converge
conversely
convert
convey
convict
convince
cooperate
copycat
cordial
cornerstone
correspond
corroborate
corrosive
council
counsellor
counteract
counterexample
counterfeit
countermeasure
counterpart
county
courageous
courteous
cover
covert
covet
cradle
craftsmanship
crave
craze
create
creature
credible
credulous
crevice
cringe
cripple
crisp
crop
cross-check
crucial
crucify
crude
crumble
culprit
säga emot
manick
tvärtemot
handla mot lagen
bidra
ångerfull
tänka ut
lämplig
kloster
sedvanlig
löpa samman
omvänt
omvandla
förmedla
fälla i domstol
övertyga
samarbeta
härmapa
hjärtlig
grund
motsvara varandra
bestyrka
frätande
rådsförsamling
rådgivare
motverka
motexempel
förfalskning
motåtgärd
motpart
storkommun
modig
artig
täcka
förtäckt
tråna efter
vagga
hantverk
längta efter
mani
skapa
varelse
trovärdig
naiv
skreva
krypa ihop
förlama
fräsch
åkergröda
dubbelkolla
avgörande
korsfästa
obearbetad
smula sönder
skurk
cultivate
cumbersome
cunning
curfew
curious
curious
current
curtail
custody
custom
customer
dainty
dairy
damage
dampen
dandelion
daunting
dare
dazed
dazzle
dearth
debilitate
debriefing
debris
debt
debunk
decade
decay
deceased
deceive
decent
deception
deciduous
declare
decline
decoy
decrepit
deduce
deduct
derive
deed
deem
defeat
defect
defect
defend
defer
defiant
deficient
deficit
defile
definitely
deflect
deft
defunct
odla
hindersam
slug
utegångsförbud
märklig
nyfiken
aktuell
förkorta
förmynderskap
sedvana
kund
läcker
mjölk-
förstöra
dämpa
maskros
skrämmande
våga
förvirrad
blända
brist och nöd
försvaga
utfrågning
spillror
skuld
avslöja
årtionde
förstöras
avliden
lura
anständig
svek
lövträd-
förkunna
avta
lockbete
skröplig
härleda
dra ifrån belopp
härleda från
gärning
anse
besegra
avhoppa
fel
försvara
skjuta upp
trotsig
bristfällig
underskott
orena
definitivt
studsa av från
skicklig
ej längre existerande
defy
degree
deign
deliberate
delighted
delirious
deliver
delude
delve into
demand
demeanour
demise
demolish
demote
demur
demure
denote
denounce
dense
dent
denunciation
deny
depend
depart
depict
depleted
deplorable
deploy
depose
deposit
depraved
deprecate
depredation
deprive
derail
derelict
deride
derogatory
descend
descendant
describe
desecrate
desire
desist
despise
despite
despondent
destiny
destitute
detain
detach
detente
detention
deter
deteriorate
trotsa
grad
nedlåta sig
avsiktlig
glad och förtjust
vimsig
leverera
vilseleda
fördjupa sig i
begära
beteende
upphörande
förstöra
nedgradera
göra invändningar
blyg och allvarsam
beteckna
fördöma
tät
buckla
fördömande
förneka
bero på
avresa
avbilda
uttömd
bedrövlig
sätta i verket
avsätta någon
lämna i förvar
omoralisk
ogilla
plundring och rån
beröva någon
spåra ur
förfallen och öde
skratta åt
kränkande
komma ned
ättling
beskriva
vanhelga
önska och längta
avstå från att
förakta
trots
nedslagen
öde
hemlös
kvarhålla
lösgöra
militär avspänning
kvarsittning
avskräcka
förvärras
determine
detest
detract
detrimental
devastation
develop
deviate
devious
devise
devoid of
devote
devoted
devour
dexterous
diary
dictionary
diffident
digestion
dignified
dignity
digress
dilate
diligent
dilute
diminish
dire
disabled
disarray
disband
disbelief
discard
discern
discharge
disciple
disclaimer
disclosure
disconcerted
discount
discover
discrepancy
disdain
disfigure
disgrace
disgruntled
disguise
dishevelled
disintregrate
dismal
dismantle
dismay
dismiss
disorder
disparate
dispatch
dispel
bestämma
avsky
förringa
skadlig
förödelse
utvecklas
avvika ifrån
lurig
hitta på
som saknar
ägna sig åt
hängiven
sluka
fingerfärdig
dagbok
ordbok
blyg och osäker
matsmältning
förnäm
värdighet
avvika
utvidga sig
flitig
spä ut
förminska
allvarsam
handikappad
oreda
upplösa
tvivel
kasta bort
urskilja
frige
lärjunge
frånsägelse av ansvar
avslöjande
osäker och orolig
bortse ifrån
upptäcka
skillnad
förakta
vanställa
vanära
missnöjd
förkläda
ovårdad
förstöras i bitar
dyster
montera ned
förfäran
avvisa
rubbning
olikartad
sända iväg
skingra
dispense with
disperse
display
dispose
disposition
dispute
disregard
disrupt
dissertation
dissipate
dissolve
distinct
distinguish
distinguished
distribute
distort
diverge
diversity
divert
divest
dividend
divine
docile
dodge
doldrums
doleful
domestic
domicile
doomed
dormant
dote on
double standard
doubt
downbeat
downhearted
dowry
drab
draft
drain
drawback
draw upon
dread
dreary
drifter
drought
dub
dubious
due
due to
dull
duly
dupe
dumbfounded
dungeon
durable
klara sig utan
sprida sig
visa upp
göra sig av med
läggning
konflikt
ej ta hänsyn till
avbryta
doktorsavhandling
skingra sig
upplösa
tydlig
urskilja
framstående
fördela
förvrida
skilja sig åt
mångfald
avleda
ta ifrån
ägoutdelning
gudomlig
foglig
undvika något
orkeslöshet
sorglig
hem- eller inrikes
hemort
dödsdömd
sovande
tycka mycket om
dubbel moral
tveka
avspänd
nedstämd
bröllopsgåva
trist
utkast
tömma på vatten
nackdel
ta nytta av
frukta
dyster
dagdrivare
torka
döpa till
opålitlig
väntad
beroende på
tråkig
lämpligen
lura
häpen
fängelsehåla
varaktig
during
duty
dwell on
dwindle
eager
earnest
easy-going
eavesdrop
edible
edifice
edit
edition
editor
education
eery
efficient
effort
elaborate
elapse
election
elated
elderly
element
elevate
elicit
eligible
elongate
elope
eloquent
elusive
emaciated
embark on
embarrassed
embed
embellish
ember
embezzle
embody
embrace
emerge
emphasize
eminent
emit
emotional
employee
employer
enable
enact
enchanted
enclose
encompass
encounter
encourage
encroach
endangered
under
plikt
uppehålla sig vid
förminskas
ivrig
allvarlig
bekväm
tjuvlyssna
ätbar
byggnad
redigera
upplaga
redaktör
utbildning
kuslig
effektiv
ansträngning
detaljerat utförd
förflyta
val
väldigt glad
äldre
beståndsdel
upphöja
få fram
kvalificerad
förlänga
rymma
vältalig
svåråtkomlig
utmärglad
ge sig in på
generead
omsluta
göra vacker
glödande kol
förskingra
konkretisera
omfamna
dyka upp
betona
framstående
sända ut
känslomässig
anställd
arbetsgivare
möjliggöra
sätta i verket
förtrollad
innesluta
omfatta
möta
uppmuntra
inkräkta på
i fara
endear
endeavour
endless
endorse
endow
endure
enforce
engage in
engineer
engross
engulf
enhance
enigma
enjoy
enlist
enmity
enrich
enroll
ensue
entail
enterprise
enthrall
entice
entire
entitled
entwine
enunciate
environment
envisage
envoy
epic
epitomize
equality
equestrian
equitable
equity
equivocal
eradicate
erratic
err
erroneous
erect
erode
erupt
escalate
escapade
eschew
espouse
essay
essentially
establish
estate
estimate
eternal
eulogy
göra omtyckt
strävan
evig
skriva under på
ge pengar till
utstå
upprätthålla
ägna sig åt
ingenjör
ta i anspråk
uppsluka
förhöja
gåta
njuta av
ta värvning
fiendeskap
berika
skriva in sig
följa därefter
medföra
företagande
trollbinda
locka
hela
berättigad till
fläta ihop
uttala
miljö
föreställa sig
sändebud
storslagen
personifiera
jämlikhet
om ridning
rättvis
andel i företag
dubbeltydig
utrota
oregelbunden
begå fel
felaktig
resa upp
nöta ur
ha ett utbrott
trappa upp
upptåg
undvika
omfatta
uppsats
i huvudsak
upprätta
gods
värdera
evig
lovtal
evacuate
evade
evaluate
evaporate
event
eventful
eventually
everyday
evict
evidence
evident
evince
evoke
evolve
exacerbate
exaggerate
examine
exasperated
excavation
exceed
except
exception
exceptional
excerpt
excessive
exciting
exclamation
excursion
exemplary
exempt
exercise
exert
exhaust
exhausting
exhibition
exhilirated
exonerate
exorbitant
expand
expect
expelled
on the expense of
expend
experience
expire
exploit
explore
expose
express
expulsion
exquisite
extend
exterior
exterminate
extinct
utrymma
undvika
utvärdera
försvinna
händelse
händelserik
slutligen
vardags-
vräka från lägenhet
bevis
uppenbar
visa prov på
väcka och framkalla
utvecklas
förvärra
överdriva
undersöka
irriterad
utgrävning
överstiga
utom
undantag
ytterst ovanlig
utdrag
omåttlig
spännande
utrop
utflykt
föredömlig
frita
övning
utöva
uttömma
uttröttande
utställning
upprymd
frikänna
omåttlig
utvidga
förvänta sig
utestängd från skola
på bekostnad av
förbruka
erfarenhet
sluta att gälla
utnyttja
utforska
utsätta för
uttrycka
uteslutning
utsökt
förlänga
yttre
utrota
utrotad
extinguish
extortion
extradite
extraneous
extraordinary
extraterrestrial
exuberant
eye-opener
fabric
fabricate
face
facetious
facilitate
factual
fade
fail
faint-hearted
fair
fair
fairly
faith
fallacy
familiar
famine
fancy
fare
far-fetched
farmer
fashion
fastidious
fate
fatal
fatigue
fathom
favour
feasible
feat
feature
feeble
feign
felicitous
felony
fend off
ferocious
fervour
fertilizer
fetch
fetus
feud
fiancé
fickle
fiction
fidelity
fidget
field
utsläcka
utpressning
utlämna någon
yttre
märkvärdig
utomjording
levnadsglad
tankeställare
tyg
hitta på
stå inför
skämtsam
underlätta
saklig
blekna
misslyckas
rädd
juste
rimlig
tämligen
trohet
vanföreställning
bekant
hungersnöd
tycka om
avgift
långsökt
bonde
mode
kräsen
öde
ödesdiger
trötthet
förstå
gynna
genomförbar
bragd
kännetecken
svag
hitta på
väl vald
grövre brott
hålla undan
våldsam
glöd
gödsel
hämta
foster
fejd
fästman
som ändrar sig
skönlitteratur
trofasthet
inte kunna vara still
område
fierce
finding
figment
fishy
fissure
fix
flatly
flatter
flamboyant
flavour
flaw
fleeting
flinch
flog
flourish
flu
fluctuate
fluent
flurry
flustered
flutter
foe
foible
be fond of
folly
fool
forbear
forecast
foreign
foremost
forensic
foreseeable
foresight
forfeit
forge
forgery
forgo
former
formidable
forsake
forthcoming
forthright
fortify
fortitude
fortuitous
fortunately
foster
foul
foundation
found
fragile
fragrance
framework
frank
frantic
vildsint
fynd
påhitt
skum
spricka
stilla
uttryckligen
smickra
överdriven
smak
fel eller brist
kortvarig
rycka till
piska någon
blomstra
influensa
vara omväxlande
flytande
plötsligt aktivitet
förvirrad
fladdra omkring
fiende
svaghet
tycka om
dåraktighet
lura
låta bli
förutsäga
utländsk
främst
kriminalteknisk
förutsebar
förutseende
förverka
utforma
förfalskning
välja bort
tidigare
väldig
välja bort
stundande
uppriktig
befästa
tålmodigt mod
tillfällig
som tur är
få att växa fram
ojust
stiftelse
grunda
bräcklig
doft
stomme
uppriktig
vild och galen
fraternal
fraternity
fraud
freighter
frenzy
frequently
friar
frolic
frown
fuel
fugitive
fulfil
furnish
further
fury
fuss
futile
gag
gadget
gain
gainsay
gallant
garble
garment
gasp
gateway
gauge
gaunt
gay
gender
genuine
germs
ghastly
gibberish
gifted
ginger
gist
give rise to
glance
gland
glee
glen
glimpse
gloat
gloomy
glorious
glossy
godforsaken
gorge
gory
gossip
govern
government
graceful
gradual
broderlig
manlig studentförening
bedrägeri
fraktbåt
galenhet
ofta
munk
ha kul
rynka pannan
bränsle
flykting
uppfylla
förse
längre
raseri
bråk och tjafs
hopplös
skämt
teknisk grej
erhålla
bestrida
ridderlig
förvanska
klädesplagg
flämta
ingång till
mätare
mager
glad
kön
äkta
bakterier
hemsk
pladder
begåvad
ingefära
kärnpunkt
ge upphov till
titta hastigt
körtel
glädje
brant dalgång
skymt
se skadeglad ut
mörk och dyster
strålande
blank
eländig
brant bergsklyfta
blodig
skvaller
styra över
regering
behagfull
gradvis
graduate
grain
grand
grant
grapple
grasp
gratitude
gravely
graze
greedy
greenhouse
greet
grid
grieve
grimy
grisly
groceries
groom
growth
grudge
gruelling
gruesome
guideline
gullible
gutsy
habit
habitat
habitual
hackneyed
hail
hair-raising
hairsplitting
hallmark
halo
hamper
handsome
harass
harbour
hardship
hardy
hardware
harm
harsh
harvest
hassle
haughty
haunt
havoc
haywire
hazardous
haze
head
heading
headline
health
ta examen
säd och spannmål
storslagen
ge till skänks
brottas
försöka begripa
tacksamhet
allvarsamt
beta
girig
växthus
hälsa välkommen
rutsystem
sörja
smutsig
hemsk
köpta varor
brudgum
tillväxt
missunna
ansträngande
hemsk
riktlinje
lättlurad
modig
vana
naturlig levnadsmiljö
vanemässig
utsliten
välkomna
hårresande
hårklyverier
kännetecken
ljusring
hindra
vacker
trakassera
hamn
vedermöda
härdig
järnvaror
skada
sträng och hård
skörda
trassel
högdragen
förfölja
förstörelse
knasig
riskabel
dimma
leda över
rubrik
rubrik
hälsa
healthy
heap
hearsay
heartfelt
heavily
heed
hefty
heinous
heir
heist
helm
hence
henceforth
herb
herd
hereditary
heresy
heritage
hermit
hesitate
hibernate
hideous
high-and-mighty
highlight
highlight
highway
hijack
hilarious
hillbilly
hindrance
hindsight
hinge on
hint
hitherto
hoax
hobo
holding
hollow
homage
homicide
honest
honeymoon
honour
horror
hospitable
host
hostel
hostile
household
hover
however
howler
hue
humanity
humble
frisk
hög
rykten
djupt känd
i hög grad
bry sig om
kraftig
avskyvärd
arvinge
rån
roder
följaktligen
hädanefter
ört
flock
ärftlig
kätteri
arv
eremit
tveka
övervintra
otäck
högdragen
höjdpunkt
belysa
motorväg
kapa
skrattfull
lantis
hinder
efterklokhet
vara beroende av
ledtråd
hittills
bluff
kringvandrare
besittning
ihålig
djup respekt
dråp
ärlig
smekmånad
ära
fasa
gästvänlig
värd
härbärge
fientlig
hushåll
sväva
dock
stort misstag
färgton
mänskligheten
ödmjuk
humid
humiliate
hunch
hurdle
hurl
hurricane
hustle
hustle
hydrogen
hyphen
hypocrite
idle
ignite
ignorant
illegible
illicit
illness
illuminate
illusive
illustrious
imagination
imagine
imbecile
immaculate
immediate
immense
immerse
imminent
impact
impair
impart
impassive
impeach
impeccable
impede
impel
impending
imperative
impersonate
impertinent
impervious
impetuous
impetus
impinge on
impish
implicate
implore
imply
impose
impostor
impressive
improve
inaccuracy
inane
inanimate
fuktig
förödmjuka
aning
hinder
slunga iväg
orkan
skuffas
lura
väte
bindestreck
hycklare
sysslolös
antända
okunnig
oläslig
otillåten
sjukdom
lysa upp
gäckande
berömd
fantasi
föreställa sig
idiot
perfekt
omedelbar
ofantlig
sänka ner i
hotande
inverkan
försämra
överföra
känslolös
anklaga
felfri
hindra
framdriva
överhängande
absolut nödvändig
imitera någon
oförskämd
opåverkbar
förhastad
rörelsekraft
påverka
busig
blanda in
bönfalla
antyda
tvinga på
bedragare
imponerande
förbättra
felaktighet
innehållslös
själlös
inapt
inasmuch as
inauguration
incarcerate
incentive
inception
incessantly
incidentally
inclined to
income
incorporate
increase
incredible
incredulous
incriminate
incubator
indeed
indicate
indicate
indict
indigenous
indignant
induce
indulge in
indulgent
inept
inebriated
inert
inevitable
inexorable
inexplicable
inextricable
infamous
infatuated
infer
inferior
infest
infinite
infinitesimal
inflate
inflict
influence
influential
infringe
infuse
ingenious
ingenuous
ingrained
inhabitant
inhale
inherit
inherent
inhibit
innocuous
inject
olämplig
försåvitt
invigning
sätta i fängelse
drivkraft
instiftan
oavbrutet
tillfälligtvis
benägen att
inkomst
införliva
öka
otrolig
skeptisk
rikta misstanke mot
kuvös
verkligen
ange
tyda på
åtala
infödd
kränkt
framkalla
gotta sig i
släpphänt
dum
berusad
orörlig
oundviklig
ofrånkomlig
oförklarlig
olöslig
ökänd
förblindad av kärlek
sluta sig till
underlägsen
hemsöka
oändlig
oändligt liten
blåsa upp
vålla
påverka
inflytelserik
göra intrång
ingjuta
genial
uppriktig
inrotad
invånare
andas in
ärva
medfödd
hämma
ofarlig
spruta in
injure
inkling
inmost
inn
innate
innocent
innocuous
innuendo
inordinate
inquest
inquire
inquistive
inscrutable
insert
insidious
insight
insinuate
insipid
insist
insomnia
for instance
instantaneous
instigate
instil
insult
insurance
insure
insurmountable
intend
intensify
intent
intent
intentional
intercept
interfere
intermission
intermittent
interpose
interpret
interrupt
interrogate
intersect
intersperse
intertwine
intervene
intransigent
intrepid
intricate
intrinsic
intrude
inverse
invest
investigate
invoke
involved
skada
aning
innerst
värdshus
medfödd
oskyldig
ofarlig
antydning
omåttlig
undersökning
fråga
frågvis
oförklarlig
sätta in
lurig
insikt
antyda
ointressant
hålla fast vid
sömnlöshet
till exempel
ögonblicklig
anstifta
ingjuta
förolämpa
försäkring
försäkra
oöverstiglig
ha för avsikt
öka i styrka
spänd
syfte
avsiktlig
gripa emellan
störa
uppehåll
återkommande
sätta emellan
tolka
avbryta
förhöra
korsa
blanda in
fläta samman
komma emellan
opåverkbar
orädd
invecklad
inre
tränga sig på
motsatt
sätta in i
undersöka
framkalla
inblandad
irksome
irrigation
issue
issue
ivory
jaded
jargon
jaunty
jealous
jerk
jest
jinx
jointly
jolt
jostle
joyful
judge
judicial
judicious
junction
juncture
jurisdiction
justify
juvenile
juxtapose
keen
keepsake
keynote
kidney
kindle
kinship
knack
label
labour
laceration
lack
lacklustre
lament
landmark
languish
larder
largely
last
the latter
launch
lavatory
lavish
lawsuit
lawyer
layer
lay-off
leaflet
lean
leap
at least
tröttsam
konstbevattning
sända ut
fråga
elfenben
utmattad
jargong
glad och ledig
avundsjuk
rycka till
skämta med
något olycksbringande
tillsammans
skaka till
knuffas
glad
bedöma
rättslig
förståndig
knutpunkt
förgreningspunkt
rättskipningsmakt
rättfärdiga
ungdom
sätta sida vid sida
ivrig
minnesgåva
grundtanke
njure
egga upp
släktskap
gott handlag för
etikett
arbete
sönderslitning
sakna
matt och glanslös
jämra sig
milstolpe
bli matt
skafferi
till stor del
hålla på
den senare
lansera
toalett
slösaktig
rättsligt mål
advokat
lager
göra arbetslös
flygblad
mager
hoppa
åtminstone
lecture
ledger
leeway
legacy
legal
legible
legislation
legitimate
leisure
lend
lengthy
lenient
lesion
lest
lethal
level
liable
liaison
liberty
liberate
lifestyle
likable
likely
liken
likewise
limit
linger
link
literacy
literally
litigation
livilihood
livestock
loathe
long
long-term
loophole
loyal
lucid
lucrative
ludicrous
lukewarm
luminous
lunatic
lure
lurk
luscious
lush
lustre
magnanimous
magnify
magpie
maintain
maintainance
major
föreläsning
anteckningsbok
utrymme
arv
lagenlig
läslig
lagstiftning
laglig
fritid
låna ut
lång och utförlig
mild och överseende
skada
för att inte
dödlig
nivå
ansvarig
förbindelse
frihet
befria
livsstil
sympatisk
troligen
likna
på samma sätt
gräns
dröja kvar
koppla till
läskunnighet
bokstavligen
rättsprocess
levebröd
boskap
avsky
längta
långsiktig
kryphål
lojal
klar och tydlig
lönsam
löjlig
ljum
lysande
galning
locka
stå på lur
läcker
flott
glans
ädel
förstora
skata
uppehålla
underhåll
större
make-believe
makeshift
malevolent
malicious
malpractice
mammal
manage
mandatory
maniac
manifold
mankind
manner
manor
mansion
manufacture
marine
mark
marooned
marriage
marvel
marvellous
master
match
maternal
matter-of-fact
matrimony
mature
maverick
mayhem
meadow
meagre
means
measure
measure
medieval
meddle
meek
member
menace
mend
meningitis
mentality
merchandise
mercy
mere
merge
merry
mesmerize
metabolism
meticulous
mill
mimic
mince
minor
minute
inbillning
om tillfällig lösning
ondsint
elak
tjänstefel
däggdjur
hantera
obligatorisk
galning
många
mänskligheten
sätt
herrgård
ståtligt hus
tillverka
havs-
markera
strandsatt
giftemål
förundra sig
underbar
bemästra
passa ihop
moderlig
saklig
äktenskap
mogen
vilde
förödelse
äng
mager
medel
åtgärd
mäta
medeltida
blanda sig i
eftergiven
medlem
hot
fixa
hjärnhinneinflammation
läggning
handelsvaror
nåd
enbart
slå ihop
glad
förtrolla
ämnesomsättning
noggrann
kvarn
härma
finhacka
mindre
väldigt liten
miscellaneous
mischief
misconception
misdemeanour
misjudge
mislead
misunderstanding
mitigate
mock
moderate
modest
modify
moreover
morgue
mortgage
motion
mourn
mount
multiple
multitude
mundane
municipality
muster
mute
mutilate
mutual
namely
narrator
narrow
narrow-minded
native
nausea
navy
neat
necessary
needful
neighbour
neither
nevertheless
nifty
nimble
noble
nocturnal
nor
nosy
notable
notably
noticeable
notify
notion
notorious
notwithstanding
nourish
novelty
novice
blandad
rackartyg
missuppfattning
förseelse
missbedöma
vilseleda
missförstånd
mildra
förlöjliga
lagom
blygsam
ändra
dessutom
bårhus
inteckning av hus
rörelse
sörja
gå uppför
mångfaldig
mängd
jordisk
kommun
få fram krafter
stum
lemlästa
ömsesidig
nämligen
berättare
smal
trångsynt
infödd
illamående
flotta
ordentlig
nödvändig
nödvändig
granne
varken
icke desto mindre
tjusig
vig
förnämlig
nattlig
ej heller
nyfiken
märkbar
i synnerhet
påfallande
tillkännage
uppfattning
ökänd
trots
ge näring åt
nyhet
nybörjare
noxious
nuclear
nuisance
numb
numerous
nuptial
nurse
nutrition
oat
oath
obedient
obesity
obey
obituary
object
object
objective
obligation
oblige
obliterate
oblivious
obnoxious
obscene
obscure
obsessive
obsolete
obstacle
obstinate
obstruct
obtain
obtrusive
obvious
occasion
occasionally
occupy
occur
odd
odious
offend
offer
official
offspring
ogre
ominous
omit
oncoming
onerous
onset
open-minded
opinion
opponent
opportunity
oppose
opposite
oppress
skadlig
kärn-
besvär
stelfrusen
talrik
äktenskaplig
sjuksköterska
näring
havre
ed
lydig
fetma
lyda
dödsannons
syfte
göra invändningar
mål
förpliktelse
tillmötesgå
utplåna
omedveten
avskyvärd
oanständig
dunkel och oklar
tvångsmanisk
föråldrad
hinder
envis
hindra
lyckas få
närgången
tydlig
tillfälle
då och då
uppta
inträffa
underlig
hatfull
förolämpa
erbjuda
ämbetsman
avkomma
jätte
olycksbådande
utelämna
annalkande
besvärlig
början
öppen för nya idéer
åsikt
motståndare
möjlighet
motsäga sig
motsatt
förtrycka
opt
option
opulence
orbit
ordeal
orderly
ordinary
origin
orphan
oscillate
ostensible
ostentatious
ostracize
ought to
oust
outburst
outcast
outcome
outdated
outdo
outgoing
outlast
outline
outlook
outnumber
outrageous
outright
outspoken
outstanding
overall
overcome
overdue
overkill
overstatement
overt
overthrow
overwhelming
owing to
oxygen
pagan
painstaking
palatable
pallid
palpitate
pamper
pancreas
paramount
pardon
parish
parlour
parsimonious
partake
participate
particular
path
välja
val
välstånd
kretsa kring
svår prövning
sjukvårdsbiträde
vanlig
ursprung
föräldralöst barn
pendla mellan
skenbar
skrytsam
utesluta
borde
driva iväg
utbrott
någon utstött
resultat
omodern
överträffa
utåtriktad
leva längre än
skiss
inställning
vara fler än
skandalös
direkt
frispråkig
enastående
totalt sett
besegra
försenad
något överdrivet
överdrift
öppen
störta
överväldigande
med anledning av
syre
hedning
omsorgsfull
välsmakande
blek
pulsera
skämma bort
bukspottskörtel
ytterst viktig
förlåta
socken
sällskapsrum
extremt sparsam
delta
delta
särskild
väg
patient
patronize
pattern
payroll
peak
peasant
pedestrian
pedigree
peek
peer
pelvis
penalty
pending
pensive
penultimate
perceive
perennial
perform
perform
peril
perish
permit
pernicious
perpetrate
perpetual
perplex
persecute
perseverance
persist
persuade
pertain to
pertinent
perturb
pervasive
pester
petrify
petulant
phoney
phrase
physician
piecemeal
pierce
pigheaded
pilfer
pillage
pinnacle
pinpoint
pitfall
pity
placenta
plague
plague
plain
plaintiff
plaster
tålmodig
vara nedlåtande mot
mönster
lönelista
topp
bonde
fotgängare
stamtavla
ta en titt
like
bäcken
straff
i väntan på
tankfull
nästsista
uppfatta
återkommande
utföra
uppträda
fara
förgås
tillåta
skadlig
begå ett brott
evig
förvirra
förfölja
uthållighet
hålla kvar vid
övertala
gälla
relevant
oroa
genomgripande
plåga
förstena
grinig
bluff-
meningsuttryck
läkare
bit för bit
genomborra
tjurskallig
snatta
plundring
topp
precisera
fallgrop
synd
moderkaka
plåga
pest
enkel
målsägare
gips
plausible
plenty
plot
ploy
plummet
plunge
pneumonia
poacher
poignant
point out
pointless
poised
poke
poll
pollution
ponder
possess
possessed
posterity
postpone
posture
poultry
pounce
poverty
power
praise
prank
preach
precarious
precaution
precede
precinct
precious
preclude
precocious
precondition
predator
predecessor
predicament
predict
predisposed
preempt
preface
prefer
pregnant
prejudice
premature
premeditated
premise
premonition
preoccupied
prepare
preposterous
prerequisite
prerogative
trolig
mycket av
planera
knep
rasa
rasa
lunginflammation
tjuvskytt
stark och intensiv
påpeka
meningslös
samlad
peta till
omröstning
förorening
begrunda
inneha
besatt
eftervärlden
skjuta upp
kroppshållning
fjäderfän
kasta sig över
fattigdom
makt
lovorda
upptåg
predika
osäker och riskabel
försiktighet
föregå
distrikt
dyrbar
utesluta
lillgammal
förutsättning
rovdjur
föregångare
besvärlig situation
förutsäga
mottaglig för
föregripa
förord
föredra
gravid
fördom
för tidig
med avsikt
förutsättning
varsel
upptagen av
förbereda
absurd
förutsättning
privilegium
prescribe
present
preserve
pressing
pressure
presume
presumptuous
presuppose
pretence
pretend
pretentious
pretext
prevail
prevail
prevent
preview
previous
priceless
primarily
primeval
principally
prior
probable
probe
proclaim
procrastination
procure
prodigy
profession
proficient
profit
profligate
profound
profusely
progress
prohibit
proliferate
prolific
prolong
prom
prominent
promote
promote
prompt
prompt
prone to
propagate
propensity
proper
property
propose
proprietor
prosecute
prospect
prosperous
ordinera medicin
nuvarande
bevara
brådskande
tryck
anta
arrogant
förutsätta
svepskäl
låtsas
anspråksfull
svepskäl
segra
råda
förhindra
förhandstitt
föregående
ovärderlig
i huvudsak
urtids-
huvudsakligen
föregående
sannolik
undersöka
deklarera
dröjande med
skaffa fram
under
yrke
skicklig
vinst
utsvävande
djup
rikligt
framsteg
förbjuda
sprida sig
fruktsam
förlänga
studentbal
framstående
befordra
lansera
snar och kvick
föranleda
som har fallenhet åt
fortplanta sig
benägenhet till
riktig
egendom
föreslå
ägare
åtala
utsikt
blomstrande
protrude
proud
prove
proverb
provide for
provided that
provoke
prowess
proximity
prudent
psychic
public
publish
pun
punch line
pungent
punish
pupil
puppet
purchase
pure
purely
purge
purpose
pursue
putrefy
quaint
quandary
quarrel
queasy
quench
query
quest
queue
quirk
quiver
quiz
quote
radiant
rage
raise
rakish
ramble
ramification
rampage
rancid
random
ransack
ransom
rapid
rapture
rarely
rash
rather
ratio
sticka fram
stolt
bevisa
ordspråk
ordna med
förutsatt att
framkalla
tapperhet
närhet
förståndig
övernaturlig
offentlig
ge ut en bok
ordvits
slutkläm
skarp
bestraffa
elev
docka
köpa
ren och oblandad
bara
rensa ut
syfte
jaga efter
ruttna
charmigt märklig
dilemma
gräla
kväljande
släcka
fråga
strävan

egendomlighet
darra
frågesport
citera
utstrålande
raseri
höja
stilig
gå omkring
följd
härja omkring
härsken
slumpmässig
söka igenom
lösensumma
snabb
extas
sällan
förhastad
hellre
förhållande
rattled
ravage
rave
reach
reality
realize
realm
reap
reason
reasonable
rebound
rebuff
rebuke
recall
recapitulate
recede
receipt
receive
recently
recession
recite
reckless
reckon
recluse
recognize
recognize
recollect
reconcile
reconsider
recount
recover
recruit
rectify
recuperate
recur
redeem
refer
refine
reflect
reflect
refrain from
refugee
refund
refuse
refute
regard
regard
regarding
regardless
regret
regulation
rehearse
reign
reimburse
reinstate
nervös
härja
tala entusiastiskt

verkligheten
inse
sfär
skörda frukten av
orsak
förnuftig
studsa tillbaka
avvisa
tillrättavisa
minnas
sammanfatta
sjunka tillbaka
kvitto
ta emot
nyligen
lågkonjunktur
läsa upp
obetänksam
räkna med
ensling
känna igen
erkänna
minnas
försona
åter överväga
berätta
återhämta sig
värvad medlem
rätta till
hämta sig
upprepas
gottgöra
hänvisa till
förädla
spegla
tänka efter
avhålla sig från
flykting
återbetalning
vägra
motbelägga
anse
hänseende
beträffande
utan hänsyn till
ångra
regel
öva inför
styre
återbetala
återinsätta
reject
rejoice
rejuvenate
relapse
related
release
relentless
reliable
relief
relinquish
reluctant
remain
remark
remedy
remind
reminisce
remnant
remorseful
remote
render
render
renegade
repel
repercussion
replace
replenish
reprehensible
repress
reproach
repugnant
reputation
require
rescue
research
resemble
resentful
reside
residue
resign
resilient
resist
resolve
resort
respond
restore
restrain
restrict
resume
resurrect
resuscitate
retail
retain
retaliate
retire
retort
förkasta
glädjas
föryngra
återfall
besläktad
släppa
som inte ger sig
pålitlig
lättnad
lämna ifrån sig
obenägen
finnas kvar
anmärkning
botemedel
påminna
minnas tillbaka
rest
ångerfull
avlägsen
framföra
göra så att någon blir
avhoppare
driva tillbaka
återverkan
ersätta
påfylla
klandervärd
förtrycka
förebrå
motbjudande
rykte
behöva
rädda
forskning
likna
förbittrad
vistas
rest
säga upp sig
motspänstig
stå emot
lösa
tillhåll
svara
återställa
hindra någon
begränsa
återuppta
återuppväcka
väcka till liv
detaljhandel-
hålla kvar
ge igen
pensionera sig
besvara
retribution
retrieve
reunion
revel
revenge
revenue
reverberate
reverence
reverse
review
revise
revive
revoke
revolve
reward
riddicule
riddiculous
righteous
rigid
rigorous
riot
ripe
rise
roadblock
roam
rodent
rogue
roller-coaster
rookie
roughly
round-trip
rowdy
royal
rueful
ruminate
rummage
rumour
run-of-the-mill
rupture
rusty
ruthless
rye
sacred
sacrifice
salient
salvage
sample
sanctuary
satsify
savage
savour
saying
scapegoat
scarce
scatter
hämnd
få tillbaka
återträff
frossa i
hämnd
statliga inkomster
eka tillbaka
vördnad
motsatt
granskning
granska och omarbeta
återuppliva
återkalla
kretsa kring
belöning
förlöjliga
löjlig
rättmätig
oflexibel
sträng och hård
upplopp
mogen
stiga
vägspärr
ströva omkring
gnagare
skurk
berg-och-dalbana
nykomling
cirka
tur-och-retur
bråkig
kunglig
bedrövad
grubbla
söka igenom
rykte
genomsnitts-
bristning
otränad
obarmhärtig
råg
helig
offra
framträdande
rädda
provexemplar
helgedom
tillfredställa
vilde
smaka på
uttryck
syndabock
sällsynt och knapp
sprida ut
scavenger
scholar
science
scold
scope
scorn
scour
scramble
scrumptious
scrupulous
scrutinize
season
secluded
secure
sedative
seduce
seek
seemly
seize
seldom
select
self-esteem
sense
senseless
sensitive
sentence
sequel
sermon
setback
settle
settlement
settler
several
severe
shallow
shape
shapely
shatter
sheepish
sheer
shelter
shepherd
shift
shifty
shiver
short-circuit
shrewd
shrine
shun
sidetrack
siege
sign
significant
significant of
signify
asätare
en som är lärd
vetenskap
skälla på
räckvidd
håna
söka igenom
rusning efter
jättegod
noga
noga undersöka
årstid
avskild
säker
lugnande medel
förföra
söka
passande
gripa tag i
sällan
välja
självkänsla
bemärkelse
vansinnig
känslig
mening
efterföljare
predikan
bakslag
lugna ner sig
överenskommelse
nybyggare
flera
hård och sträng
ytlig
forma
välbildad
splittra
förlägen
ren
härbärge
herde
ändra
opålitlig
darra
kortslutning
klyftig
helgedom
sky
sidospår
belägring
tecken
betydelsefull
betecknande för
betyda
similiar
simple-minded
simultaneous
since
sincere
sinfull
sinister
situated
skill
skip
skirmish
slander
slightly
sly
smear
smug
soar
sober
society
soil
sole
solemn
solicit
solicitor
solid
solution
sombre
somewhat
sophomore
sorrow
sought
source
span
spare
sparingly
sparse
spawn
species
specimen
spin-off
spiritual
spleen
splendid
split
spoil
spouse
spring
squander
squarely
squeamish
staff
stage
staggering
stalemate
stamina
liknande
naiv
samtidig
sedan
uppriktig
syndig
olycksbådande
belägen
skicklighet
hoppa över
mindre strid
förtala
något
slug
smutskasta
självbelåten
flyga högt
nykter
samhälle
jord
enda
högtidlig
be om
ett slags advokat
fast
lösning
mörk och dyster
något
andraårsstuderande
sorg
sökte
källa
spänna över
reserv
sparsamt
gles
yngla av sig
art
exemplar
biprodukt
andlig
mjälte
ståtlig
dela upp
förstöra
make
dyka upp
slösa bort
rakt på sak
kräsen
personal
stadium
häpnadsväckande
dödläge
uthållighet
stance
starve
statement
stem
step
stepping-stone
stern
stifle
stir
strenuous
strict
striking
stringent
strive
struggle
stubborn
studious
stunning
stupefy
stupendous
sturdy
subdue
subject
sublime
submissive
submit
submit
subscribe
subsequent
subside
subsist
substantial
substitute
subtle
suburb
subway
succeed
succession
succinct
succumb
sue
suffer
suffice
suggest
suitable
summary
summon
sumptuous
superficial
superfluous
superimpose
superior
supermarket
supernatural
supersede
inställning
svälta
uttalande
härstamma ifrån
steg
språngbräde
sträng
kväva
sätta i rörelse
ansträngande
sträng
slående
sträng
sträva
kämpa
envis
flitig
jättetjusig
göra häpen
häpnadsväckande
robust
undertrycka
ämne
storslagen
undergiven
lämna in
ge efter
prenumerera
påföljande
sjunka undan
leva kvar
väsentlig
ersättare
diskret
förort
tunnelbana
lyckas
följd
kort och koncis
duka under
stämma
lida
vara tillräcklig
föreslå
passande
sammanfattning
tillkalla
praktfull
ytlig
överflödig
lägga över
överlägsen
stort snabbköp
övernaturlig
efterfölja
superstitious
supervise
supplement
supply
support
suppose
suppress
surface
surge
surgery
surmount
surname
surpass
surplus
survey
susceptible
suspend
suspense
suspicious
sustain
sustenance
swamp
swap
sweeping
swift
switch
syllable
syllabus
syringe
tabloid
tacit
tailor
takeoff
tale
tamper
tangible
tangle
tantalizing
target
task
tax
tedious
telling
telltale
template
tempt
tenacious
tenant
tension
tentative
terrific
terrify
testify
thereabouts
thereby
vidskeplig
övervaka
tillägg
tillhandahålla
stöd
förmoda
undertrycka
yta
plötsligt öka
operation
övervinna
efternamn
överträffa
överskott
undersökning
mottaglig för
skjuta upp
spänning
misstänksam
hålla uppe
levebröd
överhopa
byta
genomgripande
rask
byta
stavelse
kursplan
spruta
sensationstidning
underförstådd
skräddare
startplats
saga
mixtra med
påtaglig
trassla till
lockande
mål
uppgift
skatt
långtråkig
träffande
skvallrande
mall
fresta
fasthållande
hyresgäst
spänning
på försök
jättebra
skrämma
vittna
däromkring
därvid
thesaurus
thesis
thorough
though
threshold
thrilling
thrive
through
throughout
throwback
thus
timely
timid
tissue
token
topple
torment
torrent
toxic
trace
trait
trajectory
tranquil
transcend
transfer
transient
transition
translate
transmit
transparent
trap
traverse
treacherous
treat
treaty
tremendous
trespass
trial
tribe
trifle
trigger
trust
tug-of-war
turmoil
turning-point
tycoon
trade
trade-off
ubiquitous
ulcer
ulterior
ultimate
unanimous
unbearable
unbecoming
uppslagsbok
avhandling
grundlig
fast
tröskel
spännande
frodas
genom
genom hela
bakslag
sålunda
läglig
blyg
vävnad
tecken
stjälpa
plåga
fors
giftig
spåra
karaktärsdrag
bana
lugn
överstiga
flytta över
flyktig
övergång
översätta
sända över
genomskinlig
fälla
korsa
förrädisk
behandla
fördrag
väldig
göra intrång
prov
folkstam
struntsak
utlösa
lita på
dragkamp
kaos
vändpunkt
pamp
handel
kompromiss
överallt förekommande
sår
fördold
slutlig
enhällig
outhärdlig
opassande
uncalled-for
uncanny
uncover
undergo
underground
undertake
undoing
unfair
unfold
unheard-of
unify
union
unit
unite
unleash
unless
unprecedented
unravel
unrest
unrivalled
unseemly
unsettled
unsound
unsparing
unwarranted
unwittingly
up-and-coming
upbeat
upheavel
uphold
uprising
urge
urgent
usher
utility
utilize
utmost
utterly
vacant
vacation
in vain
valiant
valley
values
vanish
vanquish
vast
vehicle
venture
venue
veracity
verbatim
verbose
verdict
on the verge of
obefogad
förunderlig
avslöja
genomgå
tunnelbana
företa
fördärv
orättvis
utvecklas
utan motstycke
ena
fackförening
enhet
förena
koppla lös
om inte
utan motstycke
reda ut
oro
makalös
opassande
orolig
osund
slösande
obefogad
oavsiktligt
lovande
optimistisk
omvälvning
upprätthålla
uppror
mana
brådskande
ledsaga
användbarhet
utnyttja
ytterst
fullständigt
ledig
semester
förgäves
tapper
dal
värderingar
försvinna
övervinna
vidsträckt
fordon
våga
mötesplats
sanningsenlighet
ordagrann
mångordig
utslag
på gränsen till
versus
vex
viable
vibrant
vicinity
vicious
victim
victory
vie
view
view
vigilant
vigilante
vigorous
vile
village
villain
vindicate
vindictive
vintage
virtual
virtually
virtue
by virtue of
visit
vis-ā-vis
visible
visual
vital
vitriolic
vivacious
vivid
vociferous
void
volatile
voluntary
voyage
vulnerable
wager
wallow
wary
waste
waver
wealthy
weary
web
weigh
welfare
wheat
whence
whereas
whereby
whether
while
whimsical
mot
förarga
genomförbar
livfull
närhet
elak
offer
seger
tävla
översikt
synpunkt
vaksam
person i medborgargarde
livskraftig
usel
by
skurk
rättfärdiga
hämndlysten
av fin årgång
verklig
faktiskt
fördel
i kraft av
besöka
gentemot
synlig
synlig
livsviktig
frän och bitter
livlig
livlig
högljudd
tomrum
flyktig
frivillig
resa
sårbar
slå vad om
vältra sig i
på sin vakt
slösa bort
ge vika
rik
uttröttad
väv
väga
välfärd
vete
varav
medan
varmed
huruvida
medan
oberäknelig
wholesome
wide
widow
wield
wildlife
willingly
withdraw
wither
withstand
witty
hälsosam
bred
änka
hantera
naturliv
gärna
dra tillbaka
vissna
uthärda
slagfärdig
woeful
worship
worthwhile
wrestle
x-ray
yield
youth
zealous
zest
bedrövad
dyrka
lönt
brottas med
röntgen
ge som resultat
ungdom
ivrig
iver