1.demeanour
A beteende
B trassel
C hyllning
D aning
E antydning
2.righteous
A omedelbar
B ödesdiger
C sympatisk
D opålitlig
E rättmätig
3.domestic
A sällsynt och knapp
B hem- eller inrikes
C öppen för nya idéer
D om avgörande bevis
E genomgripande
4.lay-off
A hålla undan
B leva längre än
C göra arbetslös
D tillrättavisa
E personifiera
5.infuse
A stå emot
B klandra
C förlåta
D ingjuta
E binda sig
6.profligate
A utsvävande
B i synnerhet
C förtjusande
D omåttlig
E vidskeplig
7.revise
A tränga sig på
B pendla till jobbet
C läsa på internet
D granska och omarbeta
E uppehålla sig vid
8.reunion
A hänseende
B svepskäl
C upplopp
D återträff
E miljö
9.ravage
A härma
B möjliggöra
C härja
D dölja
E dämpa
10.similiar
A trångsynt
B liknande
C medfödd
D dödsdömd
E vildsint
11.insidious
A öppen
B stilig
C gärna
D lurig
E ytlig
12.staff
A förening
B personal
C stiftelse
D regering
E styrelse
13.augment
A lyda
B hävda
C öka
D tröst
E förvanska
14.poacher
A anställd
B tjuvskytt
C föregångare
D nybyggare
E mäklare
15.prevail
A segra
B erkänna
C hävda
D tillmötesgå
E orena
16.vigilant
A skadlig
B vaksam
C trist
D gynnsam
E orädd
17.inaccuracy
A självkänsla
B efterdyningar
C felaktighet
D svepskäl
E ingång till
18.poverty
A fångenskap
B prästerskap
C plundring
D hantverk
E fattigdom
19.essentially
A i huvudsak
B oförskämd
C förståndig
D fast sammanhållen
E med avsikt
20.devoid of
A förbittrad
B vansinnig
C som saknar
D opassande
E dödsdömd
FACIT

1A 2E 3B
4C 5D 6A
7D 8D 9C
10B 11D 12B
13C 14B 15A
16B 17C 18E
19A 20C