1.aghast
A ovärderlig
B förskräckt
C opålitlig
D mångfaldig
E livsviktig
2.appearance
A helgedom
B utseende
C sjukdom
D grundtanke
E synpunkt
3.capricious
A tröttsam
B kraftig
C nyckfull
D olämplig
E påstådd
4.spleen
A mjälte
B etikett
C körtel
D armband
E spruta
5.cohesive
A ren och oblandad
B sträng och hård
C kylig och trist
D fingerfärdig
E sammanhängande
6.relapse
A helgedom
B samling
C återfall
D erövring
E återträff
7.ignorant
A öppen
B flyktig
C giftig
D okunnig
E grundlig
8.deceive
A darra
B grunda
C lura
D ändra
E utstå
9.stepping-stone
A motåtgärd
B övergång
C anklagelse
D språngbräde
E kännetecken
10.supermarket
A inhägnat område
B kloster
C sällskapsrum
D brant dalgång
E stort snabbköp
11.level
A fälla
B frihet
C fors
D fara
E nivå
12.dormant
A vänlig
B ofantlig
C rikligt
D sovande
E skröplig
13.county
A herrgård
B mötesplats
C ståtligt hus
D närhet
E storkommun
14.lurk
A skaffa fram
B jämra sig
C stå på lur
D tillmötesgå
E anpassa sig
15.acclaim
A kväva
B avsky
C hylla
D ändra
E segra
16.plague
A plåga
B möte
C skuld
D hot
E smak
17.hostile
A kunglig
B omoralisk
C fientlig
D liknande
E eftergiven
18.be able to
A lyckas
B läsa upp
C kämpa
D skada
E kunna
19.while
A bland
B därvid
C medan
D trots
E enligt
20.devour
A vålla
B sluka
C uppfatta
D plåga
E locka
FACIT

1B 2B 3C
4A 5E 6C
7D 8C 9D
10E 11E 12D
13E 14C 15C
16A 17C 18E
19C 20B