1.hobo
A föregångare
B kringvandrare
C änka
D sjuksköterska
E motståndare
2.miscellaneous
A frisk
B snabb
C blandad
D föråldrad
E förvirrad
3.proverb
A avtal
B upplaga
C ordspråk
D ordbok
E uttalande
4.solicitor
A frän och bitter
B stark och intensiv
C ren och oblandad
D möjlig att förstå
E ett slags advokat
5.circumvent
A löpa samman
B berika
C smickra
D kringgå
E ge igen
6.felicitous
A sträng
B nästsista
C väl vald
D omoralisk
E sympatisk
7.treacherous
A överflödig
B arrogant
C väsentlig
D uppenbar
E förrädisk
8.staff
A personal
B folkstam
C regering
D stiftelse
E förening
9.obtrusive
A kränkande
B felaktig
C behärskad
D närgången
E avskyvärd
10.unfair
A aktuell
B liknande
C slösaktig
D förhastad
E orättvis
11.trade-off
A dåraktighet
B den senare
C tvärtemot
D vägspärr
E kompromiss
12.abstain from
A ge upphov till
B avhålla sig från
C lita på någon
D stå fast vid
E tycka om
13.presumptuous
A hemlig
B tålmodig
C förlägen
D omfattande
E arrogant
14.replace
A egga upp
B slutföra
C påminna
D ersätta
E begråta
15.commonsense
A förnuftig
B barrträd-
C sympatisk
D generead
E närgången
16.fortitude
A tålmodigt mod
B egendomlighet
C felaktighet
D verkligheten
E detaljhandel-
17.merchandise
A hårklyverier
B statliga inkomster
C köpta varor
D handelsvaror
E värderingar
18.substantial
A slutligen
B fruktsam
C väsentlig
D ansvarig
E helig
19.hostel
A härbärge
B värdshus
C stadsdel
D närhet
E växthus
20.examine
A tillverka
B överbrygga
C bestå av
D undersöka
E dela upp
FACIT

1B 2C 3C
4E 5D 6C
7E 8A 9D
10E 11E 12B
13E 14D 15A
16A 17D 18C
19A 20D