Det där med läxor i skolan

I dag är det inte alls ovanligt att elever oavsett ålder kommer hem med ryggsäcken full av skolböcker. Det är helt enkelt läxor som ska göras till den kommande veckan, eller kanske till och med till en kommande dag. Läxornas svårighetsgrad kan variera och det kan krävas att föräldern är med när läxan ska göras. Kanske är det en läsläxa eller så ska barnet baka eller laga mat för en läxa i hemkunskap?

Måste skolan dela ut läxor?

Inom skolans värld ställer Skolverket vissa krav på utbildningen. Det är en myndighet som ser till att skolan verkligen lär ut det skolan ska. Skolverket sätter samman läroplaner som används som grund i undervisningen men i dem finns det inte några krav på läxor.

Hjälp med läxorna

Ibland kan det vara så att läxan tar upp något som eleven inte kan. Skolan kan ibland vara lite snabb med att eleven kan lära sig saker hemma istället för att läraren ska lära ut det. Då kan man behöva anlita läxhjälp online för att läxan ska kunna göras. Det är en bra lösning som barnen själva ofta kan förstå. Dock är inte det ett alternativ för alla. Många har inte den ekonomin som krävs för att kunna anlita läxhjälp och alla har inte internet hemma.

När föräldrarna inte kan hjälpa till

Ibland kan inte barnet göra sin läxa på egen hand och då tänker skolan att föräldrarna kan hjälpa till. Det som ofta glöms bort är att alla föräldrar inte har läst på högstadiet, eller högskolan och då är de kanske inte så insatta i alla matematikregler, stavningsregler med mera. Det kan också vara så att föräldrarna inte har tid att hjälpa barnet med läsläxan. När man kommer hem från arbetet är det mycket annat som ska göras och en läxa har inte högsta prioritet. Mat ska lagas, man kanske behöver tvätta eller städa, mathandling ska planeras och sedan ska man hinna umgås som familj.

Göra läxor på skoltid

Ett praktiskt alternativ är att skolan tar bort någon motionstimme eller ersätter en annan lektion med tid då eleverna kan jobba ikapp. Då kan en lärare finnas till hands för att hjälpa till med läxor eller andra saker som eleverna ligger efter med. Ämnen som idrott kanske inte är lika viktiga att kunna som läsning och matematik.

Lärarnas ansvar

Som lärare har man stort ansvar över barnens lärande. Det gäller dock att det ansvaret inte plötsligt skjuts över på föräldrarna. Det är i skolan barnet ska lära sig. Om barnet har flera lärare bör de också se till att samordna eventuella läxor så att barnet plötsligt inte har tre läxor som ska vara färdiga till nästa dag. Efter en lång skoldag kan det lätt bli för jobbigt att också sitta med läxor till sent på kvällen.

zerif-lite