1.
Hur många är antalet personer for könsgruppen män kategori 1pkt/dag

A 1400
B 1800
C 2100
D 2400
E 27002.
Hur stor är försäljningen for metallen guld ar 2001

A 20000
B 31000
C 42000
D 53000
E 620003.
Hur många är antalet personer for könsgruppen kvinnor kategori röker ej

A 1000
B 1500
C 2000
D 2600
E 31004.
Hur många procent av totala nederbörden för veckodagen mandag utgörs av regionen Blekinge

A 12
B 27
C 42
D 57
E 725.
Hur stor andel av totala antalet personer för kategorien 3pkt/dag utgörs av könsgruppen kvinnor

A 1/2
B 2/3
C 1/5
D 1/4
E 1/36.
Hur många procent av totala försäljningen för året 2001 utgörs av metallen koppar

A 11
B 24
C 37
D 50
E 637.
Hur stor är skillnaden i försäljning för metallen koppar mellan åren 2000 och 2001

A 15000
B 25000
C 35000
D 45000
E 570008.
Hur många procent av totala nederbörden för veckodagen onsdag utgörs av regionen Skane

A 9
B 23
C 38
D 53
E 679.
Hur stor andel av totala antalet personer för kategorien röker ej utgörs av könsgruppen män

A 3/5
B 1/5
C 4/5
D 1/3
E 3/410.
Hur stor är försäljningen for metallen koppar ar 2000

A 29000
B 58000
C 87000
D 110000
E 14000011.
Hur stor är medelnederbörden för regionen Blekinge mellan veckodagarna mandag och söndag

A 55
B 110
C 160
D 220
E 27012.
Hur stor är totala försäljningen för året 2002

A 100000
B 130000
C 150000
D 190000
E 22000013.
Hur stor är skillnaden i nederbörd för regionen Smaland mellan veckodagarna torsdag och fredag

A 23
B 58
C 93
D 130
E 16014.
Hur många är totala antalet personer för kategorien 3pkt/dag

A 2100
B 3000
C 4000
D 4900
E 580015.
Hur stor andel av totala antalet personer för kategorien 1pkt/dag utgörs av könsgruppen kvinnor

A 3/4
B 2/5
C 3/5
D 1/5
E 2/316.
Hur stor andel av totala nederbörden för veckodagen lördag utgörs av regionen Blekinge

A 3/4
B 2/5
C 1/4
D 3/5
E 1/217.
Hur många är totala antalet personer för kategorien 3pkt/dag

A 3300
B 4000
C 4600
D 5200
E 580018.
Hur stor är medelantalet personer för könsgruppen kvinnor mellan kategorierna röker ej och 3pkt/dag

A 1000
B 1500
C 1900
D 2400
E 280019.
Hur stor är totala försäljningen för året 2002

A 81000
B 110000
C 140000
D 170000
E 21000020.
Hur stor är skillnaden i nederbörd för regionen Blekinge mellan veckodagarna lördag och söndag

A 21
B 58
C 93
D 120
E 160
FACIT

1C 2A
3A 4B
5E 6B
7B 8D
9D 10C
11A 12B
13E 14C
15B 16A
17E 18E
19A 20B