1.
Hur många är antalet personer for könsgruppen kvinnor kategori röker ej

A 1300
B 1600
C 1900
D 2200
E 26002.
Hur stor är försäljningen for metallen silver ar 2002

A 20000
B 35000
C 51000
D 67000
E 830003.
Hur stor är försäljningen for metallen guld ar 2001

A 39000
B 49000
C 58000
D 68000
E 790004.
Hur stor är nederbörden for regionen Blekinge veckodag lördag

A 99
B 130
C 170
D 210
E 2405.
Hur många är antalet personer for könsgruppen kvinnor kategori 2pkt/dag

A 1100
B 1400
C 1600
D 1900
E 23006.
Hur stor är totala försäljningen för året 1999

A 62000
B 100000
C 150000
D 200000
E 2500007.
Hur stor är medelnederbörden för regionen Blekinge mellan veckodagarna mandag och söndag

A 120
B 160
C 200
D 240
E 2708.
Hur stor är medelnederbörden för regionen Skane mellan veckodagarna mandag och söndag

A 70
B 120
C 180
D 230
E 2909.
Hur stor är totala försäljningen för året 2000

A 120000
B 150000
C 180000
D 210000
E 24000010.
Hur många procent av totala nederbörden för veckodagen torsdag utgörs av regionen Blekinge

A 10
B 24
C 39
D 54
E 6911.
Hur stor är medelantalet personer för könsgruppen kvinnor mellan kategorierna röker ej och 3pkt/dag

A 1300
B 1600
C 1900
D 2200
E 250012.
Hur många är antalet personer for könsgruppen kvinnor kategori 2pkt/dag

A 1100
B 1400
C 1700
D 2000
E 230013.
Hur stor är medelantalet personer för könsgruppen kvinnor mellan kategorierna röker ej och 3pkt/dag

A 1100
B 1500
C 2000
D 2400
E 290014.
Hur många procent av totala antalet personer för kategorien 2pkt/dag utgörs av könsgruppen kvinnor

A 41
B 48
C 56
D 63
E 7115.
Hur stor är medelförsäljningen för metallen guld mellan åren 1998 och 2002

A 23000
B 39000
C 56000
D 72000
E 8800016.
Hur stor andel av totala försäljningen för året 1999 utgörs av metallen koppar

A 1/5
B 1/3
C 4/5
D 3/4
E 1/217.
Hur stor är skillnaden i nederbörd för regionen Skane mellan veckodagarna lördag och söndag

A 44
B 84
C 120
D 150
E 19018.
Hur stor är medelantalet personer för könsgruppen män mellan kategorierna röker ej och 3pkt/dag

A 1600
B 2000
C 2200
D 2600
E 290019.
Hur stor är medelnederbörden för regionen Skane mellan veckodagarna mandag och söndag

A 120
B 160
C 200
D 240
E 28020.
Hur stor andel av totala nederbörden för veckodagen mandag utgörs av regionen Skane

A 3/4
B 3/5
C 1/2
D 2/5
E 1/6
FACIT

1B 2E
3D 4E
5D 6D
7A 8E
9C 10D
11C 12E
13C 14E
15B 16E
17E 18B
19C 20C