[Till instruktionerna]
[Tillbaka till ordprov.se]

NrABCDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NrABCDE
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Resultat
Urval:
Diagramtyp:
Frågetyp:
Övningstema:

Rätta efter varje svar

Linjalfunktion: Du kan klicka i diagrammet för att visa ett linjalstreck som hjälper dig läsa av y-axeln

[Till instruktionerna]
[Tillbaka till ordprov.se]