Grundskolan

Grundskolan i Sverige är obligatorisk och ett läsår är alltid uppdelat i två terminer, vilka är höst- och en vårterminen. Utbildningens kvalitet ska vara lika för alla elever oavsett var i Sverige de läser. Det går bra för grundskolor att profilera sig med exempelvis olika inriktningar, såsom exempelvis Montessori, engelsk skola, idrottsprofil, religiös- eller kulturprofil.

Grundskolans första tre läsår kallas även för lågstadium och är klass 1 till 3 som barn officiellt mellan 7 till 9 år går på. I grundskolan lär sig eleverna grundläggande kunskaper såsom att läsa, skriva och räkna samt andra ämnen. För att barn ska kunna utbilda sig på en sekundärskola såsom en yrkesskola eller gymnasium så krävs en avslutad grundskola. I årskurs tre får barnen skriva sitt första nationella prov i matematik och svenska.

Läroplan Lgr11 från 2011

Sveriges riksdag och regering har i läroplanen Lgr11, som har använts sedan höstterminen 2011, fastställt de värden och riktlinjer de vill ska gälla i grundskolan. Där står de kursplaner som föreskriver vilka krav som ställs på skolorna, såsom vilka kunskaper och förmågor varje elev ska lära sig samt de kunskapskrav som ställs på eleven.

Årskurs 1 – 9

Årskurs 1 är den svenska skolans första skolår för grundskolan. Eleverna ska vanligtvis börja i 1:a klass i augusti månad på det kalenderår som de fyller 7 år. Läroplan Lgr11 talar om vad undervisningen i samtliga årskurser från första klass till nionde klass ska handla om. Lgr11 ger riktlinjer för de kunskapskrav och centrala innehåll som årskurserna ska innehålla samt det övergripande syftet tillsammans med de kunskapsförmågor som bör genomsyra årskursernas undervisning. Det är sedan läroplanen från 1994 årskurs 6 som är det läsår då eleverna först får välja ett språkämne, såsom tyska, franska eller spanska. Det är även i årskurs 6 som eleverna får skriva deras första nationella prov i matematik, engelska och svenska. Det är även då de får sina allra första betygsättning.

Grundskolans senare år kallas även högstadium och är årskurs 7-9. Årskurs 9 är grundskolans sista och högsta läsår. När elever går ut ur årskurs 9 med godkända eller högre slutbetyg kan de ansöka om gymnasieplats. Barnen får då välja vilken gymnasieskola de vill studera vid. En klass i gymnasiet kallas för linje och beroende på behörighetskraven för respektive linje krävs olika höga slutbetyg.

zerif-lite