Ordkaos - Spela och testa dina ordkunskaper

[Tillbaka]

Meddelande:
Namn:

Ordkaos är ett spel där du kan spela själv eller mot andra i rummet. Inför varje omgång får du 10 definitioner i det övre fönstret, och det gäller komma på vilka ord som eftersöks. När du vet något av orden skriver du "kb" följt av mellanslag och sedan ordet. kb står för Kaosbot och det är han som håller reda på spelet. Vid omgångens slut visas de rätta svaren och vilka som först hann svara för varje ord. Det går också att gå med i ett av två lag. Följande kommandon finns att använda:

kb ord - Gissa på ord

kb lag1 - Gå med i lag 1

kb lag2 - Gå med i lag 2

kb visalag - Visar lagen

kb tema tema - önska tema (se nedan)

kb blandade ord - önska blandade ord


Teman: För att göra spelet lite intressantare slumpas stundom orden ut efter olika teman. Varje serie av 10 omgångar består av 2 omgångar blandade ord, 3 omgångar med teman, 2 omgångar blandade ord igen, och slutligen 3 omgångar med teman. Det går också att önska teman (se ovan). Temana motsvarar ungefär de kategorier som finns i ordprov-programmet. Följande teman finns med antal i ord i parentes:

Administrativt (86), Arkitektur (44), Övrigt (175), Beskrivningar (40), Beteenden (126), Biologi (64), Egenskaper (177), Ekonomi (69), Filosofi (17), Formellt (45), Fritid (55), Handlingar (36), Humaniora (25), Jordbruk (22), Juridik (16), Känslor (45), Kläder (73), Konkret (34), Konst (30), Kontor (12), Kultur (110), Kyrkan (71), Läror (29), Litteratur (78), Mat (54), Medicin (78), Militären (27), Musik (32), Mytologi (14), Natur (44), Naturvetenskap (94), Ord på an (56), Ord på av (24), Ord på be (59), Ord på ex (21), Ord på för (84), Ord på in (93), Ord på till (16), Personligheter (51), Platser (56), Politik (16), Psykologi (21), Samhällskunskap (15), Småord (38), Socialt (60), Sociologi (19), Språkligt (75), Statskunskap (25), Tankelogik (58), Teater (26), Teknik (82), Utbildning (21), Uttryck (102), Vanligt (93), Vardagligt (51), Vetenskap (30),


Ordkaos bygger på det populära spelet Kaos som spelas i olika chattrum.

Tillbaka till huvudsidan