Medd:
Namn:
Lag:Nu finns äntligen denna version 2 av spelet Ordkaos. Följande nya funktioner finns:
  • Fakta och bilder presenteras tillsammans med orden
  • Deltagande i lag för att göra spelet mer spännande
  • Ledtrådsbokstäver ges allteftersom omgången pågår
  • Omgången avslutas i förväg om alla ord hittats
  • Omgångens nummer presenteras överst på hemsidan
    Följande teman förekommer i programmet. Du kan önska ett tema genom att skriva kb tema följt av namnet på temat:

    Administrativt (65), Arkitektur (40), Övrigt (148), Beskrivningar (32), Beteenden (96), Biologi (54), Egenskaper (145), Ekonomi (61), Filosofi (11), Formellt (34), Fritid (50), Handlingar (31), Humaniora (19), Jordbruk (21), Juridik (13), Känslor (40), Kläder (69), Konkret (30), Konst (20), Kontor (10), Kultur (93), Kyrkan (66), Läror (27), Litteratur (64), Mat (52), Medicin (67), Militären (26), Musik (30), Mytologi (13), Natur (41), Naturvetenskap (79), Ord på an (44), Ord på av (19), Ord på be (51), Ord på ex (19), Ord på för (71), Ord på in (78), Ord på till (13), Personligheter (46), Platser (50), Politik (14), Psykologi (15), Samhällskunskap (15), Småord (32), Socialt (51), Sociologi (19), Språkligt (59), Statskunskap (21), Tankelogik (46), Teater (23), Teknik (79), Utbildning (21), Uttryck (76), Vanligt (86), Vardagligt (45), Vetenskap (24),

  • Senaste veckans lagspel: