AKTUELLT [Tillbaka]

24 okt 2015 Hogskoleprovet HT2015 genomfordes och hemsidan fick med ca 13 av orden, se här.

apr 2015: HP VT2015 agde rum. Ordprov.se hade en bra utdelning och prickade in ca 15-16 av orden, se här.

25 okt 2014: Höstens högskoleprov 2014 ägde rum. Hemsidan lyckades pricka in ca 12-13 ord, se här.

5 apr 2014: Högskoleprovet VT2014 ägde rum. Ordprov.se fick med 15 av de 20 orden som var med pa provet, läs mer här.

11 jan 2014: Ett försök har gjorts att dela in Ordprov.se's ordlista ytterligare en nivå, i små glosgrupper, med max 10 ord i varje grupp. Tanken med glosgrupperna var ursprungligen att göra spelet Ordkaos lite intressantare, men det går även att träna på glosgrupperna inne i ordprovsprogrammet. Läs mer om glosgrupperna här eller prova att spela Ordkaos III.

17 dec 2013: Grundlistan, med sina 3000 ord, har genomgått en mindre revidering. Orden är fortfarande desamma men en del av definitionerna har ändrats i ett försök att göra dem ännu mer träffsäkra. Nytt är också att om ett ord har två olika betydelser, så används semikolon (;) för att separera betydelserna från varandra. Om ett ord istället har två betydelser som är relativt lika, så används kommatecken (,).

26 okt 2013: Högskoleprovet HT2013 gick av stapeln. Ordprov.se lyckades pricka in ca 15-16 av de 20 orden som förekom på provet, läs mer här.