DIAGRAMPROV - För träning på DTK-delen

Starta prov Tillbaka


OM PROGRAMMET

Denna hemsida låter dig göra högskoleprovsliknande diagramprov på nätet. Du startar provet genom att klicka på länken ovan.

Hemsidan skapar proven automatiskt. Den utgår från en bank av olika diagramtyper, olika frågetyper samt olika teman. Dessa kombineras sedan ihop slumpmässigt till olika slags diagramuppgifter. Datat i varje diagramuppgift beräknas också slumpmässigt vilket garanterar att det hela tiden skapas nya uppgifter att träna på.

Just nu finns tillgång till
8 diagramtyper: Linjediagram, Stapeldiagram, Spindeldiagram, Tabeller, Cirkeldiagram, Ytdiagram, Ytstapeldiagram och Procentstapeldiagram
6 frågetyper: Läs av värde, Bestäm skillnad, Bestäm total, Bestäm medel, Bestäm procent och Bestäm andel.
3 teman: Försäljning av metaller, Kvinnor och mäns rökvanor, och Nederbörd under en vecka


HUR DU ANVÄNDER HEMSIDAN

Du klickar på länken högst upp för att starta ett prov. Detta laddar en sida bestående av två delfönster (se bilden). I det vänstra delfönstret laddas själva provuppgifterna, medan i det högra delfönstret laddas svarsformuläret.

 • Rätta Efter att du fyllt i svarsformuläret kan du klicka på knappen "Rätta" som finns längst ner i delfönstret. I svarsformuläret visas då vilka frågor du har svarat rätt, resp. de rätta svarsalternativen på de frågor du svarat fel på. Du kan också bocka i rutan "Rätta efter varje fråga". Då visas svaret direkt efter varje besvarad fråga. Du kan även fylla i dina svar genom att klicka på bokstäverna på provsidan. Då visas även rättningen på provsidan.
 • Nytt prov För att starta ett nytt ordprov klickar du på knappen "nytt prov".
 • Skriva ut prov För att skriva ut provet väljer du knappen "skriv ut prov". Provsidan är utskriftsvänlig och bör skrivas ut med provuppgifterna på sid 1-20, facit på sid 21. I webbläsarens skrivinställningar kan du ställa in om du bara vill skriva ut en del av provet.
 • Urval Du kan begränsa vilken typ av diagramuppgifter du vill träna på:
  • Diagramtyp - låter dig välja t.ex. linjediagram eller stapeldiagram
  • Frågetyp - låter dig välja t.ex. beräkna skillnad eller beräkna procent
  • Tema - låter dig välja tema för uppgiften, t.ex. försäljning av metaller eller män och kvinnor rökvanor
 • Linjalfunktion. Du kan klicka på diagrammet med musen så visas ett horisontellt linjalstreck. Det är bra när avståndet är långt för att läsa av på diagramaxeln.
 • Hoppa till uppgift. Det är lite avstånd att scrolla till uppgifterna så det går att hoppa direkt till en viss uppgift genom att klicka på dess nummer i svarsformuläret.
 • Snabbkontroll av svar. Du kan klicka på uppgiftsnumret på provsidan för att snabbt kontrollera svaret.


ÖVRIGT

Om du vill kontakta mig är min email: simon_wrang@hotmail.com

Titta även på www.ordprov.se som är huvudsidan för att träna på högskoleprovets ord-del.

Hoppas du kanske finner nytta i någotdera av programmen.
mvh Simon