ENGELSKA-PROV - för träning på engelska-delen

Starta prov Tillbaka


OM PROGRAMMET

Denna hemsida låter dig göra högskoleprovsliknande engelska-prov på nätet. Du startar provet genom att klicka på länken ovan.

Provet innehåller 20 frågor, och varje fråga är gjort som en mening med ett nyckelord (i fetstil). Därefter ges en fråga om meningens betydelse som i stort kräver att man kan nyckelordets betydelse. 4 svarsalternativ ges därefter.

Frågebanken är än så länge väldigt liten (ca 60 ord), eftersom det kräver mycket arbete att komma på meningar och rimliga svarsalternativ.


HUR DU ANVÄNDER PROGRAMMET

Sidan fungerar i stort på samma sätt som ord-hemsidan. Det som är annorlunda är bl a ordlistan som nu även innehåller exempelmeningar, för att underlätta förståelsen av det engelska ordet.
En annan finess är att du kan hålla musen över nyckelordet i fetstil och då få upp dess svenska översättning.
För att stryka under rätt alternativ så klickar du på frågeformuleringen.