FAKTA/BILD-PROV

Starta prov, fakta/bilder
Visa lista, fakta/bilder
Tillbaka


1. Vattenledande bro

A      arkad
B      ravin
C      ponton
D      akvedukt
E      alkov


Det finns nu möjlighet att göra ordproven tillsammans med fakta och bilder. Detta är en ny idé där provet är utformat så att vid varje uppgift finns förutom definitionen även en ruta med något extra om det sökta ordet. Det kan vara en bild, en exempelmening, en längre förklaring eller en lista på exempel.


HUR DU STARTAR FAKTA/BILD-PROV

Fakta/bild-provet ingår i ordprogrammet. Du startar ett fakta-bild prov genom att välja den provtypen i ordprovprogrammet.

Just nu finns det fakta och bilder till alla 3000 orden i Grundlistan. Även ordlistan kan utformas med fakta och bilder. Det gör du genom att välja fakta/bilder under menyn "Utformning".

Bilderna har hämtats från Wikipedia tack vare deras Public Domainlicens. En del av texterna har också hämtats från Wikipedia tack vare deras Creative Commonslicens och är markerade med en länk (wi) för Wikipedia och (wikt) för Wiktionary. Ovan nämnda bilder och texter får återanvändas av vem som helst. Stort tack till alla personer som skapat dessa. Vad gäller övriga texter får även dessa gärna användas i andra tillämpningar för ditt eget privata bruk, men inte spridas vidare.