OM ORDPROGRAMMET

Starta prov
Visa lista i bokstavsordning
Visa lista i ämnesområden
Tillbaka

Detta ordprogram låter dig göra högskoleprovsliknande ordprov på nätet. Du startar programmet genom att klicka på länken ovan.

Programmet skapar proven automatiskt. Den utgår från en bank av flera hundra ord, och slumpar ut vilka som ska förekomma på provet. Du kan sedan välja att genomföra provet direkt på hemsidan, med hjälp av ett svarsformulär, eller skriva ut provet och göra det i lugn och ro hemma. Väljer du att skriva ut provet följer dessutom ett facit med.

Orden är valda att så mycket som möjligt efterlikna de ord som förekommer på det riktiga högskoleprovet. Ordbanken är numera komplett och innehåller exakt 5000 ord, vilket motsvarar alla utsorterade ord från A-Ö.


HUR DU ANVÄNDER PROGRAMMET

Du klickar på länken högst upp för att starta ett prov. Detta laddar en sida bestående av två delfönster (se bilden). I det vänstra delfönstret laddas själva provuppgifterna, medan i det högra delfönstret laddas svarsformuläret.

Du fyller i dina svar antingen i svarsformuläret till höger, eller genom att klicka direkt på alternativen på provsidan. Då kommer även rättningarna visas på provsidan.

Rätta Efter att du fyllt i svarsformuläret kan du klicka på knappen "Rätta" som finns längst ner i delfönstret. I svarsformuläret visas då vilka frågor du har svarat rätt, resp. de rätta svarsalternativen på de frågor du svarat fel på. Du kan också bocka i rutan "Rätta efter varje fråga". Då visas svaret direkt efter varje besvarad fråga.

Nytt prov För att starta ett nytt ordprov klickar du på knappen "nytt prov". Innan du gör det kan du ställa in vilket ordurval provet ska baseras på, samt hur orden ska fördelas, se nedan.

Skriva ut prov För att skriva ut provet väljer du knappen "skriv ut prov". Provsidan är utskriftsvänlig och bör skrivas ut på 4 sidor, varav facit hamnar på sista sidan. Om knappen inte fungerar kan du högerklicka i delfönstret med provet och välja Skriv ut.

Visa ordlista För att visa hela ordlistan som provet baseras på väljer du knappen "Visa ordlista". Detta är bra t.ex. om du vill plugga på orden innan du gör provet. Du kan också innan ställa in vilket ordurval ordlistan ska baseras på, se nedan. Du skriver ut ordlistan med samma knapp som du skriver ut provet.

Provtyp: Normalt är provet utformat såsom på det riktiga högskoleprovet med ord och definitioner, men du har även möjlighet att utforma provet på andra sätt. Här är de 4 provtyper som du kan välja mellan:

 • Vanligt prov
 • Omvänt prov. På detta prov är omvänt definitionerna givna och det gäller att lista ut vilka ord som passar till definitionerna. Detta är bra för dig som känner att du då lär dig bättre eller för dig som vill ha lite variation. Detta påminner också om spelet ordkaos som du kan spela här ovan.
 • Fakta/bild-prov. Detta är en ny provform där fakta och bilder presenteras tillsammans med uppgifterna. Tanken är att det ska bli lättare att lära och förstå ordet bättre. Du kan läsa mer fakta-bild prov här.
 • Omvänt fakta/bild-prov. Detta vänder på ord och definitioner i uppgifterna. Detta gör att svaren till uppgifterna blir självklara om man ser bilden eller läser faktatexten. Detta kan dock vara ett bra att lära sig orden på, eftersom du alltjämt måste titta på bilden eller läsa texten för att kunna svara på frågan.

Ordurval Du kan ställa in vilka ord som provet ska baseras på. Detta kan t.ex. vara användbart om du vill träna på en viss grupp ord i taget. Dessa inställningar gäller också för "visa ordlista". Du kan ställa in 6 saker:

 • Svårighetsgrad låter dig välja ord av en viss svårighetsgrad. Jag har försökt gradera varje ord från 1 till 10 efter hur svåra de är. Det är bra om du t.ex. vill träna på en viss grupp av ord innan du går vidare till nästa nivå, eller om du vill filtrera bort alltför lätta ord som du förmodligen redan kan.
 • Ämnesområden låter dig välja olika ämnesområden, t.ex. naturvetenskap, samhällskunskap, vård mm. Detta kan förhoppningsvis göra lärandet mer meningsfullt och strukturerat och bidra till att man minns orden bättre. (Varje ord tillhör högst ett ämnesområde)
 • Ordkategorier låter dig välja ord av en viss kategori, t.ex. substantiv, verb mm. Ordkategorier är begränsade inom ordklasser, medan ämnesområden kan spänna över flera ordklasser.
 • Börjar på låter dig välja ord som börjar på en viss bokstav.
 • Ordlista låter dig välja vilken ordlista du vill använda. Grundlistan har 3000 ord, men sedan VT2008 har jag även sammanställt två extra ordlistor med 1000 ord var. Detta är bra om du känner att du kan de flesta av grundlistans ord, och vill utöka ditt ordförråd. Här kan du också välja att träna på morfem, dvs de byggstenar som ord består av, läs mer här. Du kan också här välja din egna uppladdade ordlistor eller andra användares uppladdade ordlistor (se avsnittet "Ordlistor" nedan om hur du laddar upp ordlistor). Du kan endast komma åt dina egna ordlistor om du är inloggad. Du loggar in genom att välja länken "gå till din sida", se längre ned.
 • Filtrera bort låter dig filtrera bort ord som förekommit på gamla högskoleprov. Detta är bra så att du slipper träna på ord som förmodligen inte kommer på nästa högskoleprov. Standardinställningen var tidigare att alla gamla ord filtrerades bort, tio år tillbaks i tiden. Men i samband med att det nya högskoleprovet infördes 2011, är i stället standardinställningen att inga ord filtreras bort. Det beror på att ord som nyligen förekommit på ORD-delen ändå kan komma på MEK-delen, och därför är av värde att lära sig.

Ordfördelning Efter att du gjort ett ordurval kan du ställa in hur utslumpningen av dessa ord ska göras. Du kan välja att anpassa utslumpningen efter ett riktigt högskoleprov. Jag har då försökt anpassa fördelningen av lättare och svårare ord så att det stämmer med ett riktigt prov, samt fördelningen av olika typer av ord, som substantiv, verb, abstrakta ord mm. Väljer du istället "helt slumpmässigt blandat" så blir det helt slumpmässigt vilket tenderar att ge ett svårare prov än det riktiga, samt fler konkreta substantiv än det riktiga brukar ha. Men då får du samtidigt träna lika mycket på samtliga ord om det är det du är ute efter.

Ordlista

 • Sortering. Du kan välja hur ordlistan ska sorteras när du trycker på knappen "Visa ordlista". Normalt visas hela ordlistan i bokstavsordning men du kan även ställa in att sortera efter ämnesområden eller ordkategorier. Om du skriver ut ordlistan och vill plugga efter den kan det kännas meningsfullt att lära sig orden i ämnesordning istf. i ren bokstavsordning.
 • Format. Normalt visas ordlistan direkt i webbläsaren, men du kan också ställa in att spara ordlistan som en Excel-fil. Detta är bra om du t.ex. har ett annat program som du vill läsa in ordlistan i, eller om du vill göra om formatet på den så att den t.ex. blir lättläsligare och passar dig bättre.
 • Utformning. Normalt utformas listan som vanligt med ord och definitioner i fyra kolumner. Men det går också att välja att skapa en lista med fakta och bilder. Programmet tar då samma fakta och bilder som förekommer på fakta/bild-proven och sätter ihop dem till en lista med två kolumner, som ett uppslagsverk, läs mer här.

Övriga funktioner:

Stryka under rätt alternativ Om du snabbt vill kontrollera vilket det rätta alternativet är, kan du klicka på ordets nummer på provsidan. Då stryks det rätta alternativet under

Slå upp ord på Internet Du kan slå upp ordet på Internet, genom att klicka på det på provsidan. Detta kan vara bra om du inte riktigt förstår vad ordet betyder utifrån alternativet. Programmet letar då efter ordet på hemsidorna Wikipedia, Susning, NE och Lexin i den ordningen. Resultatsidan visas i ett nytt delfönster. För att stänga delfönstret kan du trycka på samma ord igen, eller bocka ur kryssrutan "Slå upp ord på Internet". Om du i stället vill slå upp ord i ett helt nytt fönster, kanske om du har liten skärm, så kan du bocka i kryssrutan "Slå upp ord i nytt fönster". Det går också att slå upp ord från ordlistan.


OM HUR PROGRAMMET ÄR GJORT

Vad gäller orden har de valts genom att gå igenom mindre ordböcker (ca 30000 ord) och välja de svåra orden ur dem. Fördelen med mindre ordböcker är att de har relativt få ord, men jag har upptäckt att de ändå täcker in ca 37-38 av de ord som förekommer i snitt på högskoleprovet.

Vad gäller svarsalternativen väljs de slumpmässigt från övriga ords definitioner. För att alternativen inte ska bli helt orimliga har jag kategoriserat varje ord efter vilken ordklass det tillhör mm, så att bara definitioner från samma ordklass som ordet självt väljs. I vissa specialfall har jag dessutom hittat på svarsalternativ för enskilda ord.