NOG-PROGRAMMET - för träning på NOG-delen av högskoleprovet

Starta prov Tillbaka


OM PROGRAMMET

Denna hemsida låter dig göra högskoleprovsliknande matteprov på nätet. Du startar provet genom att klicka på länken ovan.

Hemsidan skapar proven automatiskt. Den utgår från en bank av flera grundproblem, och skapar sedan provet utifrån dem. Förutom att presentera ett facit i slutet av provet, visas även lösningar till problemen.

Varje grundproblem i banken har ett visst antal påståenden. När uppgiften skapas, väljs slumpmässigt vilka påståenden som ska vara med i uppgiften. Datorn försöker sedan själv lösa uppgifterna, och konstruerar sedan facit därefter. Det gör att enstaka fel i facit kan förekomma. Datorns lösningar visas i slutet av provet. Obs! Läs mer om datorns lösningar innan du använder dem.

Det finns inte alltför många grundproblem i frågebanken men eftersom varje fråga kan varieras på ett oändligt antal sätt, så kan det ändå ge en bra träning för att få koll på själva metodiken att lösa liknande uppgifter.


HUR DU ANVÄNDER HEMSIDAN

Programmet fungerar i stort på samma sätt som ord-programmet.

  • Visa lösningar Tryck på denna knapp så visas lösningar till uppgifterna. Du kan även klicka på en frågas nummer för att direkt hoppa ned till dess lösning. Klicka på numret igen vid lösningen så hoppar du tillbaka till frågan. I vissa av lösningarna förekommer även länkar till kurssidorna, se nedan. Du kan hoppa fram och tillbaka mellan lösningarna och kurssidorna med webbläsarens framåt- och bakåtknappar.
  • Visa kurs Tryck på denna knapp för att komma åt en liten kurs skriven till NOG-delen. Kursens huvudsida kommer du åt då valet "Alla områden" är valt i urvalslistan "Matematikdel", se nedan.
  • Urval: Du kan välja vilka slags uppgifter du vill träna på
    • Matematikdel låter dig välja vilken del av matematiken du vill träna på, t.ex. procent, sannoliket, koordinatsystem, mm.
    • Uppgiftstema låter dig välja ett specifikt uppgiftsscenario, t.ex. "ägg i korgar", "växelmynt i en burk", "två parallella linjer".
  • Snabbkoll av svaret kan du göra genom att klicka på frågeformuleringen som finns precis ovanför svarsalternativen.
  • Rensa kan du trycka på för att rensa alla dina svar. Det är bra om du vill skriva ut provet sedan.


OM HUR PROGRAMMET ÄR GJORT

I matteprogrammet skapas uppgifterna slumpmässigt genom att olika påståenden väljs för varje grundproblem. Det gör som sagt att datorn måste lösa uppgifterna själv. Detta har varit det stora arbetet med detta program.


Obs! OM DATORNS LÖSNINGAR

Datorns metod för att lösa uppgifterna, bygger på att jämföra antal ekvationer med antal variabler som förekommer. Den tillämpar regeln att om det finns minst lika många ekvationer som variabler, så bör alla variabler kunna lösas ut. Denna regel stämmer i de flesta fall, men Obs! det finns undantag. Därför kan datorn i enstaka fall ha fel och därför är denna metod inte att rekommendera att helt förlita sig på vid riktiga provtillfället. Då bör man inte nöja sig med att räkna variabler och ekvationer utan också försöka lösa ut varje variabel för sig.

Här följer några exempel som illustrerar detta:

Följande ekvationssystem består av 3 ekvationer och 3 variabler. Med datorns metod borde denna gå att lösa ut helt eftersom det finns minst lika många ekvationer som variabler, och det gör det också också. Lösningen blir a=5,b=3,c=2.

a+b+c=10
2a+b=13
a-b+c=4

Undantag 1: Följande ekvationsystem utgörs av 2 ekvationer och bara 2 variabler och borde således kunna lösas ut, men det går inte. Orsaken är att båda ekvationer är en omskrivning av samma ekvation, nämligen a+b=5, och således har vi egentligen bara en ekvation.

2a+2b=10
3a+3b=15

Undantag 2: I nästa ekvationssystem har vi hela 5 variabler men endast 2 ekvationer. Det borde inte gå att lösa ut, men faktiskt kan variabeln e lösas ut: e=3. Det beror i det här fallet på att det är möjligt att ta en genväg genom att behandla uttrycket a+b+c+d som en variabel för sig. Således kan man säga att vi har 2 ekvationer och 2 variabler och följaktligen går e att lösas ut.

a+b+c+d=2
a+b+c+d+e=5

Hur datorn hanterar undantagen: Efter en uppdatering av programmet är datorn nu programmerad att även försöka upptäcka och hantera dessa undantag.


Tillbaka till huvudsidan