TRÄNA MORFEM

Starta prov - morfem
Starta prov - träningsord
Visa lista - morfem
Visa lista - träningsord
Tillbaka


OM MORFEM

Nu finns möjligheten att lära sig användbara morfem på hemsidan. Morfem kallas de byggstenar, eller betydelseenheter, som ord består av. Många av våra svenska ord kommer ursprungligen från latinet eller grekiskan, t.ex. akvedukt (vattenled) från latin och demokrati (folkstyre) från grekiskan. Genom att känna till vanliga morfem, såsom akva=vatten och demo=folk, kan du lista ut vad sådana ord betyder, även fast du inte hört ordet tidigare.

Ytterligare ett exempel är ordet ateism. Det är ursprungligen ett grekiskt ord och består av följande tre morfem: a, te och ism.

  • a betyder ej på grekiska och syns även i orden atypisk (ej typisk) och asymmetrisk (ej symmetrisk).
  • te kommer från teos som betyder gud på grekiska och används även i ordet teologi (läran om kristendomen).
  • ism betyder inställning, riktning som finns även i orden pacifism (fredsfilosofi) och fatalism (ödestro). Ateism blir alltså ej-gud-inställning eller med andra ord tron på att gud inte finns, vilket också är den korrekta definitionen.


    HUR DU STARTAR MORFEMTRÄNINGEN

    Morfemträningen ingår i ordprogrammet och består i två nya listor som finns tillgängliga i menyn "ordlista" under "Ordurval" i ordprovprogrammet: "Morfemlista" och "Morfem - träningsord". Morfemlistan innehåller ca 100 morfem som du kan träna på, precis som ett vanligt ordprov. Träningsordlistan innehåller ord där du får använda dina morfemkunskaper för att försöka tyda vad orden betyder. Båda listor går att skriva ut och kan dessutom sorteras på intressanta sätt under menyn "sortering". Det går även att göra urval bland morfemen och träningsorden, t.ex. efter språk (latin och grekiska) under menyn "Ämnesområde".