GLOSGRUPPER

Starta glosprov(Förinställt på gruppen 'Politik - styrelseskick (1)'. För att byta grupp, scrolla ned höger delfönster i ordprogrammet, titta under rubriken 'Ordurval' och välj grupp under menyn 'Glosgrupper'
Visa gloslista
Spela ordkaos III
Tillbaka


OM GLOSGRUPPER

Ett försök har gjorts att dela in Ordprov.se's ordlista ytterligare en nivå, i små glosgrupper, med max 10 ord i varje grupp. Tanken med glosgrupperna var ursprungligen att göra spelet Ordkaos lite intressantare, men det går även att träna på glosgrupperna inne i ordprovsprogrammet. Av Ordprov.se's 5000 ord är det ca 1000 ord som har delats in olika glosgrupper.

HUR DU ANVÄNDER GLOSGRUPPER

För att starta ett nytt glosprov, starta ordprogrammet som vanligt och scrolla ned höger delfönster. Titta under rubriken 'ordurval' och välj glosgrupp under menyn 'Glosgrupper'. För att visa en lista med alla glosgrupper titta under rubriken 'Ordlista' och välj valet 'i glosgrupper' i menyn 'Sortering'.