Användarnas uppladdade ordlistor

[Tillbaka]

Här nedan kan du ta del av andra användares uppladdade ordlistor. Längre ned på sidan kan du läsa om hur du redigerar och laddar upp egna ordlistor. Både excel- och textformat kan användas. Obs! För att andra ska kunna se dina ordlistor måste du ange att de ska vara publika efter att du laddat upp dem.

Ordlista (originalfil)Konverterad till:AnvändareBeskrivning
Ordlista temp excel text 9005082459 
Ordlista test Kevin excel text 9005082459 
test ordlista excel text annaDetta ?r bara en test-ordlista med ca 300 ord fr?n A-C.
test ordlista2 excel text annaDetta ?r ocks? en test-ordlista med ca 400 ord fr?n D-F.
1500Svaraord excel text daveEtt urval av alla ord på ordprov.
Grundordlistan del 1 excel text EmilSamuel 
Grundordlistan del 2 excel text EmilSamuel 
Grundordlistan del 3 excel text EmilSamuel 
4271 excel text FluxGrundlistan, Extralistan och Extralista2. Inga gamla provord (1999-2013). /Flux
900-ord-som-jag-inte-kunde excel text FrankieFortran900 ord som jag inte kunde!
MinOrdlista excel text h3insHeins
allaord-Inga-gammla-provord excel text Jahaa 
Ord excel text Jaro 
d6ord excel text Lobstersauce 
HPGAMLA excel text markusjohansson 
MJTEST excel text markusjohansson 
MJTEST2 excel text markusjohansson 
allaord april excel text midas 
allaord min excel text midas 
aaaa excel text mikaelmagnusson 
aord2 excel text mikaelmagnusson 
ordlista excel text moefoe10 
moje excel text nermajMOJE
nivå 6 excel text oscarmac 
ordlista n excel text oscarmac 
pg_ord excel text pg 
allaord excel text redisland11alla orden
SebesOrd excel text Sebelino 
Sofias ordlista excel text sofia.ask.01 
1200 Extra excel text TheDude 
1500 ord excel text TheDude 
750 ord excel text TheDude 
ordtestet excel text xanderrOrden från Ordtestet på : http://ord.relaynode.info/ Cirka 5800 ord. Enjoy!

HUR DU REDIGERAR OCH LADDAR UPP EGNA ORDLISTOR

Du kan ladda ned Ordprovs egna ordlistor och redigera dem och sedan ladda upp dem igen. Det är bra om du vill ta bort ord du redan kan eller vill lägga till egna ord. Både excel- och textformat kan användas.

Ladda ned och jobba med orlistan som excelfil

För att ladda ned Ordprovs ordlista går du in i programmet (genom att klicka på "Starta ordprov" högst upp på huvudsidan), väljer Ordlista-format: "Excelfil, för redigering", och klickar sedan på "Visa ordlista".

Excelfilen innehåller förutom ord och defintioner även information om ordens kategorier, ämnesområde, svårighetsgrad mm:

Förklaring av fälten i Excelfilen:

Innehållet i ordlistan är lite krångligt, framför allt beteckningar för kategorier och ämnesormråden. Det är dock endast kolumn A och B som är obligatoriska. Om du lägger till egna ord behöver du alltså bara ange ordet och dess definition, och du kan lämna övriga fälten tomma.

Kolumn C anger ordets kategori. Det kan vara bra att åtminstone fylla i något litet här om du vill att de genererade svarsalternativen på proven blir någorlunda rimliga. Du kan nöja dig med att här ange s för för substantiv, a för adjektiv och v för verb. Nedan finns en komplett lista som förklarar de olika kategorierna.

Kolumn D anger ordets ämnesområde. Detta fält kan du lämna tomt. Vill du ange det så kan du kolla på komplett lista som förklarar de olika ämnesbeteckningarna, längre ner här. Fördelen som blir genom att du anger ämnesområde är att det då går att välja ord efter ämne i programmets urvalsfunktion. En annan fördel är att svarsalternativen blir lite bättre.

Kolumn E anger ordets svårighetsgrad mellan 1 och 10. Du kan lämna detta fält tomt och ordet får svårighetsgraden 5.

Kolumn F anger om ordet förekommit på ett tidigare högskoleprov. Detta fält är också valfritt. Beteckningen som används är t.ex. HT2004 om ordet förekom på hösten 2004, eller t.ex. VT2000 om ordet förekom på vården 2000. Tyvärr klarar inte ordprovprogrammet inte automatiskt av att känna av vilka ord som förekommit på tidigare prov utan än så länge får man som användare ange det manuellt om man vill och har möjlighet.

Kolumn G-J. Dessa 4 fält låter dig ange direkta svarsalternativ. Dessa fält är frivilliga och de kan fyllas i till varierande antal. De är bra om ordet avslöjar för mycket vad det betyder och de generade alternativen blir för orimliga.

Funktion - markera ord du redan kan

Du kan sätta ett fyrkantstecken (#) framför de ord du inte vill träna på i ordlistan. Dessa kommer då inte slumpas ut i proven. Detta är ett alternativ till att helt ta bort orden från ordlistan. Fördelen med detta sätt är att ordets definition då fortfarande kan användas som svarsalternativ till andra ord, samt att du kanske får en bättre överblick över vilka ord du kan resp. inte kan.

Ladda ned och jobba med ordlistan som textfil

Du kan även ladda ned ordprovs ordlista som en textfil. Du väljer då formatet "textfil för redigering" i programmet. Textfilen innehåller samma information som excelfilen men strukturerat på följande sätt:

Fälten är de samma som för excelfilen och skrivs i följande ordning:
ord / kategori ämne = definition svårighetsnivå tidigareprov direktasvarsalternativ

Precis som för excelfilen är det endast ord och definition som är obligatoriska, men att även kategorierna s,a och v bör användas för att rimliga svarsalternativ. Notera att kategorien skiljs från ämnet genom att använda små bokstäver för kategorien och stora bokstäver för ämnet.

Du kan också markera ord du inte vill träna på genom att sätta fyrkantstecken (#) i början av raden, precis som du kan göra i excelfilen.

Möjlighet: använda textfiler från det nedladdningsbara ordprogrammet

Om du tidigare använt det nedladdningsbara ordprogrammet så kan du använda de textfiler du tillverkat i det programmet även i detta program. De är kompatibla med varandra. Vice versa, dvs använda ordprovs ordlistor i det nedladdningsbara ordprogrammet går också. Då får du först filtrera bort all information förutom ord, defintion och kategori. Det gör du enklast genom att öppna ordlistan i excel och ta bort övriga kolumner och sedan läsa in ordlistan i programmet med formatet "textfil för redigering".

Ladda upp och använda ordlistan

För att slutligen ladda upp ordlistan loggar du in genom att klicka på länken "Gå till din sida" på ordprovs huvudsida. Där ser du dina tillgängliga ordlistor samt har möjlighet att ladda upp nya. Här kan du även ange om ordlistan ska vara privat (bara du kommer åt den) eller publik (andra kan ta del av den). När du sedan startar ordprovsprogrammet så kommer du åt dina egna listor under menyn "Ordlista", (förutsatt att du är inloggad). Där kan du även komma åt andra användares publika ordlistor.
Obs! Se till att alltid ha kvar dina ordlistor på datorn också, så att du snabbt kan ladda upp dem igen, ifall ordprov.se skulle råka ut för något missöde.

Förklaring av kategoribeteckningar Nedan visas vilka beteckningar du kan skriva invid dina ord när du skapar din egen ordlista. Fördelen om du gör det är att slumpningen av svarsalternativ på de genererade proven blir bättre samt att orden då blir sorterade i kategorier så att du kan välja vilken kategori av ord du vill träna först. Det innebär dock en hel del jobb att skriva in dessa kategoribeteckningar så därför har jag gjort tre olika nivåer som du kan välja mellan beroende på hur detaljerat du vill ange kategorierna: enkel, mellan- eller komplett nivå. Om du är osäker på vilken nivå du vill börja på kan du alltid börja med enkel nivå och sedan vid behov, t.ex. om svarsalternativen blir för lätta, bygga på till högre nivåer.

Övrigt tips: Det är ibland svårt att veta vilken kategori man ska välja till ett ord. Om du t.ex. är osäker om du ska välja beteckningen so eller st elller om du tycker att ingen beteckning passar, då kan du alltid välja en mer allmän beteckning, s i det här fallet, eller så kan du helt utelämna beteckningen så hamnar ordet under "övriga ord".

KATEGORIBETECKNINGAR
====================

Enkel nivå
----------

s - substantiv 
a - adjektiv
v - verb
b - småord        (prepositioner och adverb, ex emellanåt, fastmer, hän)
r - uttryck        (består av flera ord, ex lägga hämsko på, voja sig)
 - övriga ord      (genom att utelämna kategori)

Mellan nivå
-----------

s - saker 
st - konkreta saker    (saker man kan ta på ex bord, hår, moln)
stj - konkreta mängdord  (man inte kan sätta en/ett framför ex grus, smuts, smör)
stk - konkreta ting    (man kan sätta en/ett framför ex bord, hammare, mössa)
so - abstrakta saker   (saker man inte kan ta på ex slutsats, information, glädje)
soj - abstrakta mängdord (man inte kan sätta en/ett framför ex information, psykologi)
soe - abstrakta ting   (man kan sätta en/ett framför ex slutsats, gruppering)
sp - personer       (ex uppviglare, änkebarn, maskinist)
a - adjektiv
ae - personliga adjektiv (som en person kan vara ex glad, fundersam, smal)
an - neutrala adjektiv  (som man kan sätta "det är" framför ex automatisk, befogad)
v - verb
ve - personliga verb   (som personer kan utföra ex gissa, nicka, fundera)
vn - neutrala verb    (som man kan sätta "det" framför ex haverera, polarisera)
b - småord        (prepositioner och adverb, ex emellanåt, fastmer, hän)
r - uttryck        (består av flera ord, ex a priori, voja sig)
 - övriga ord      (genom att utelämna kategori)


Komplett nivå
-------------

s - saker
st - konkreta saker    (saker man kan ta på ex bord, hår, moln)
stj - konkreta mängdord  (man inte kan sätta en/ett framför ex grus, smuts, smör)
stk - konkreta ting    (man kan sätta en/ett framför ex bord, hammare, mössa)
stf - fina konkreta saker (ting med främmande uttal ex chiffonjé, arkad, ravin)
stp - platser       (ex bistro, hundgård, anstalt)
stg - grupper       (ex pluton, koncern, styrelse)
so - abstrakta saker   (saker man inte kan ta på ex slutsats, information, glädje)
soj - abstrakta mängdord (man inte kan sätta en/ett framför ex information, psykologi)
sojn - neutrala mängdord (med neutrala uttal ex förehavande, handräckning)
sojf - fina mängdord   (med främmande uttal ex kalligrafi, imperalism)
sojfl - läror       (ex psykologi, sociologi, semantik)
soe - abstrakta ting   (man kan sätta en/ett framför ex slutsats, gruppering)
soen - neutr abstr ting  (med neutrala uttal ex komplement, mellanhavande, merit)
soef - fina abstrakta ting(med främmande uttal ex nomenklatur, metafor, odyssé)
soa - aktiviteter     (ex knyppling, briefing, lobbying)
sod - händelser      (ex exkursion, ovation, ordination)
sp - personer       (ex uppviglare, änkebarn, maskinist)
sv - varelser       (ex änglabarn, gems (get))
sl - ord i plural     (ex mamelucker, pantalonger, plotter)
a - adjektiv
ae - personliga adjektiv (som en person kan vara ex glad, fundersam, smal)
an - neutrala adjektiv  (som man kan sätta "det är" framför ex automatisk, befogad)
ak - sakers adjektiv   (som en sak kan vara ex vågig, beige, rymlig)
ao - negativa adjektiv  (börjar oftast med o- ex obefogad, oförvållad, oredig)
al - känslor       (ex inspirerad, moloken, brydd)
v - verb
ve - personliga verb   (som personer kan utföra ex gissa, nicka, fundera)
vn - neutrala verb    (som man kan sätta "det" framför ex haverera, polarisera)
b - småord        (prepositioner och adverb, ex emellanåt, fastmer, hän)
r - uttryck        (består av flera ord, ex lägga hämsko på, voja sig)
rv - verbuttryck     (ex voja sig men inte a priori)
 - övriga ord      (genom att utelämna kategori)

Förklaring av ämnesbeteckningar

ÄMNESBETECKNINGAR
=================

Enkel nivå

S - samhällskunskap
K - kultur
N - naturvetenskap
H - hem och fritid       (inkl matlagning, kläder, teknik/hantverk, se nedan)
P - personligt      
J - abstrakt och vetenskapligt (inkl tankar/logik, formellt, se nedan)
V - vardagligt         (inkl beskrivande, socialt, vanligt, se nedan)
 - övriga ord         (ingen beteckning)

(För exempel på ord som kan ingå i de olika ämnesgrupperna,
kan du titta härunder på komplett nivå)


Komplett nivå

S - samhällskunskap     
ST - statskunskap      (ex demokrati, ambassad, embargo)
SP - politik         (ex proposition, veto, kandidera)
SJ - juridik         (ex jävig, indicium, justitiemord)
SE - ekonomi         (ex konjuktur, likvid, provision)
SK - kontor         (ex journal, promemoria, kartotek)
SO - sociologi        (ex nomad, mortalitet, genus)
SA - administration     (ex nämnd, remiss, ombud, kansli)
K - kultur          
KS - språk          (ex allegori, homonym, diskurs)
KL - litteratur       (ex antologi, kalligrafi, paginering)
KY - religion        (ex polygami, reinkarnera, sarkofag) 
KI - filosofi        (ex utlitarism, utopi, åskådning)
KK - konst          (ex vernissage, mosaik, collage)
KA - möbler/arkitektur    (ex hurts, ornament, akvedukt)
KM - musik          (ex resonans, ouvertyr, da capo)
KD - dans          (ex kabaré, menuett, jenka)
KT - teater/film       (ex harlekin, cineast, dekor)
KV - mytologi        (ex faun, nymf, seraf, kentaur)
N - naturvetenskap 
NN - matte/fysik/kemi    (ex ellips, fusion, hävert)
NB - biologi         (ex membran, biotop, limnologi)
NBD - djur          (ex visent, mätare, skank (bakdel på djur))
NBJ - jordbruk        (ex skrinda, hässja, kibbutz)
NBN - natur         (ex lagun, lä, mojna, tjäle)
NV - medicin         (ex bulimi, dental, fistel)
C - kläder/tyger       (ex kimono, knyppling, kanvas)
T - matlagning        (ex marinera, bigarrå, kroketter)
D - teknik/hantverk     (ex haspel, korrodera, puts)
U - utbildning/yrken     (ex relegera, skrå, färdighet)
M - militär         (ex konvoj, kommendera, garde)
Y - psykologi        (ex introvert, varseblivning, kleptomani)
P - personligt
PE - personliga egenskaper  (ex anspråksfull, eftergiven, charlatan)
PK - personliga känslor   (ex hågad, likgiltig, lättja)
PH - personliga handlingar  (ex nonchalera, masa sig, ha skygglappar)
J - vetenskapligt      (ex subjektiv, argument, universal)
G - tankar och logik     (ex implicera, koncept, fördom)
F - formellt         (fackord, ex beskaffenhet, införliva, initiera)
V - vardagligt        (vard uttryck, ex gå kräftgång, klavertramp, lejonparten)
A - beskrivande       (ex pittoresk(vacker), ockra(gul), ljunga(dåna))         
O - socialt         (ex pajkastning, munväder, glam)
L - vanligt         (ospecifika ord, ex grundmurad, jämbördig, klimax)
 - övriga ord (ingen beteckning)