XYZ-PROGRAMMET - för träning på XYZ-delen av högskoleprovet

Starta prov
Tillbaka


OM PROGRAMMET

Denna hemsida låter dig göra högskoleprovsliknande xyz-prov på nätet. Du startar provet genom att klicka på länken ovan.

Det finns ca 40 olika uppgiftstyper och varje uppgift på provet sätts ihop slumpmässigt så att det alltid blir nya uppgifter att träna på. Dessutom genererar programmet lösningar automatiskt till uppgifterna i slutet av provsidan.


HUR DU ANVÄNDER HEMSIDAN

Du startar provet genom att klicka på länken högst upp på denna sida. Ett prov om 20 st uppgifter genereras. Sedan kan du i höger delfönster välja uppgiftstyp; t.ex. kan du välja att bara träna bråkräkning eller t.ex. sannolikhetslära.
STATISTIK ÖVER UPPGIFTER

På de senaste två proven (HT2011 och VT2012) har följande 48 uppgifter på xyz-blocket förekommit sorterade efter kategori. Uppgiftstyperna i XYZ-programmet är valda efter dessa kategorier.


Bråkräkning
- HT2011 pass 1 nr 2: Vad är
1
1
x
+
1
2
om x = 4?
- HT2011 pass 1 nr 7: Vad är xy om
3
x
y
7
= 1?
- HT2011 pass 2 nr 2: Vilket svarsförslag är lika med
5
12
12
7
?
- HT2011 pass 2 nr 5: Vilket svarsförslag motsvarar
x
x
+
2
+
3
x
x
+
2

- VT2012 pass 1 nr 5: Vilket svarsförslag motsvarar
1
x
+
1
y
?
- VT2012 pass 1 nr 7: I vilket intervall ligger x om x =
1
2
+
1
2
+
1
2

- VT2012 pass 1 nr 9: Kvoten mellan två tal är
26
35
. Nämnaren är
28
39
. Vad är täljaren?
- VT2012 pass 2 nr 5: Vilket svarsförslag motsvarar
a
b
=
c
d
?

Roten ur
- HT2011 pass 1 nr 6: Vilket svarsförslag är lika med
50
?
- VT2012 pass 1 nr 4: Vilket heltal är närmast
60
80
?
- VT2012 pass 2 nr 4: Vad är
1
4
1
4
?

Potenser
- HT2011 pass 2 nr 4: Vad är (-2)3 + (-3)2?
- HT2011 pass 2 nr 6: Vad är
1
2
4Sannolikhet
- HT2011 pass 1 nr 9: Sannolikheten att slumpmässigt dra ett visst kort från en kortlek är P. Hur många kort är det i kortleken?
- VT2012 pass 1 nr 8: I en påse finns vita och röda kulor. Sannolikheten att dra en vit kula ur påsen är
x
y
där x ej lika med y. Hur många kulor som inte är vita skulle det kunna finnas i påsen?

Statistik
- HT2011 pass 2 nr 8: Medelvärdet av fyra tal är 6. Två av dessa tal är 2. Vad är medelvärdet av de två andra talen?
- VT2012 pass 1 nr 12: Medelvärdet av talen a,b och c är 7. Medelvärdet av talen a,b, och d är 9. Vad blir d-c?
- VT2012 pass 2 nr 7: Vad är medelvärdet av (-9a+3), (5a+4) och (7a-8)?

Ekvationer
- VT2012 pass 2 nr 1: Vad är x, om x + 3y = 20 och y = 3x?

Olikheter
- HT2011 pass 2 nr 7: Vad gäller för x om 9 <
x
< 16?
- VT2011 pass 1 nr 10: Vad gäller för x om 100x = 0,001?
- VT2012 pass 2 nr 9: Vad gäller för x om x =
3
3
5


Koordinatsystem
- HT2011 pass 1 nr 10: Vilka av punkterna P,Q,R och S ligger på linjen 3x + 4y = 0?
- HT2011 pass 2 nr 11: I svarsförslagen nedan är axlarna ritade i samma skala. Vilket svarsförslag motsvarar linjen y = 3x - 3?
- VT2012 pass 2 nr 11: Vilket svarsförslag illustrerar bäst kurvan y =
100
x
0,7

?

Omvandlingar
- HT2011 pass 1 nr 3: Vad är 50 promille av en femtiondels miljon?
- HT2011 pass 2 nr 1: Hur många liter motsvarar 2 m3 och 87 cm3
- VT2012 pass 1 nr 1: En låda i form av ett rätblock är 120 mm lång och 60 mm bred, och den rymmer 1080cm3. Hur hög är lådan?
- VT2012 pass 2 nr 6: En kub av metall växer 6 kg. Hur mycket väger en kub av samma metall, vars sidor är dubbelt så långa som den ursprungliga kubens?
Decimalräkning
- HT2011 pass 2 nr 3: Vilket svarsförslag är lika med
9
0,01
0,001


Procent
- HT2011 pass 2 nr 9: I en blomvas finns det n blommor. Av blommorna är p procent röda. Vilket av följande uttryck representerar antalet blommor som inte är röda?
- VT2012 pass 2 nr 2: Vad är 10 procent av
18
12
, uttryckt i procent?

Funktioner
- VT2012 pass 1 nr 3: Funktionen f ges av f(x) =
3
x
2
. Bestäm f(2-4t).
- VT2012 pass 2 nr 10: Antal att * betyder en räkneoperation som definieras av a * b = 1 + ab. Vad blir då 2 * (1 * 3)?

Geometri
- HT2011 pass 1 nr 5: ABCD är en parallellogram där vinkeln C är 2x grader och vinkeln D är 3x grader. Vad är x?
- HT2011 pass 1 nr 12. Trianglarna T1 och T2 är likformiga. Arean av T1 är 72 cm2. Vilken area har T2?
- HT2011 pass 2 nr 10. ABC är en liksidig triangel. Bestäm summan av vinklarna s, t, u och v.
- VT2012 pass 1 nr 11: I triangeln ABC är AB = BD = DC. D är en punkt på sträckan AC. Vinkeln ABD är 32 grader. Hur stor är vinkeln ABC?
- VT2012 pass 2 nr 8: I den rätvinkliga triangeln ABC är DE parallell med AB. AB är 20cm, DE är 12 cm och AD är 40 cm. Hur lång är CD?

Annat
- HT2011 pass 1 nr 1: Vilket av följande tal är störst om x är ett negativt heltal?
- HT2011 pass 1 nr 4: Antag att y = (1+x) där x är ett positivt heltal. Vilket svarsförslag är ett möjligt värde på y?
- HT2011 pass 1 nr 8: Vilket av följande påståenden är korrekt?
- HT2011 pass 1 nr 11: Vilket svarsförslag kan vara mindre än 0 om x>0, y>0 och z<0?
- HT2011 pass 2 nr 12: Vad är xyz om x2yz3 = w3 och xy2 = w9
- VT2012 pass 1 nr 1: Vilket är nästa tal i talföljden 9, -3, 1, -1/3, ...?
- VT2012 pass 1 nr 6: Hur många heltal mellan 1 och 307 är jämnt delbara med 11?
- VT2012 pass 2 nr 3: P är 35 enheter mindre än kvadraten på differensen mellan x och y2. Vilket
svarsförslag beskriver detta samband?
- VT2012 pass 2 nr 12: Vad är x + x2 + x3 om x2 = -1?


Tillbaka till huvudsidan