Dyslexi och inlärningssvårigheter

Att studera är inte alltid en dans på rosor. Det kan vara tufft och kämpigt att hinna med alla studier och lektioner och ofta kan man känna att tiden inte räcker till. Ännu jobbigare kan det bli om man dessutom har dyslexi eller andra inlärningssvårigheter.

Idag har vi mycket mer kunskap och lärdom kring dyslexi och andra inlärningssvårigheter än vad man hade förr. Man kan snabbare uppräckta de elever som lider av dessa besvär för att de ska kunna få all hjälp och stöd som behövs.

När man lider av en inlärningssvårighet blir allting mycket jobbigare och detta kan bidra till att den som lider av detta kan känna sig otillräcklig. Därför är det viktigt att man upptäcker detta i tid för att kunna få all hjälp som behövs. Numera finns det många olika sätt att få hjälp på och jobba på dessa problem. Och ett väldigt bra verktyg att använda sig av är Cowrite, där man med hjälp av en robot kan få hjälp att förbättra sin skrivförmåga.

Detta kan vara till stor hjälp då man får möjlighet att jobba på sitt skrivande, för att kunna lära sig att hantera det bättre med de svårigheter som man kan ha.

Vilken typ av hjälp får man av skolan?

När man lider av dyslexi eller andra inlärningssvårigheter är det viktigt att få så mycket hjälp och hjälpmedel som kan behövas för att man ska kunna klara av sina studier.

Alla inlärningssvårigheter kräver olika typer av hjälp och det gäller att man verkligen tar reda på vad som passar bäst för var och en. Det man ofta erbjuds av skolor är att alltid få cirka 15-20 minuter längre tid vid provtillfällen. Även om detta i sig inte låter som mycket hjälp eller mycket tid, så kan detta vara till stor hjälp.

Med 15-20 minuter extratid kan man ta sig sin tid att läsa igenom allting i lugn och ro, utan att behöva stressa sig igenom provet. Stress försvårar inläsnings- och inlärningsförmågan och man kan då istället tappa koncentrationen helt. Vissa elever kan även ha svårt att läsa av saker via en dator eller skärm och kan behöva få uppgifter, prov och material utskrivet för att underlätta det för sig.

Andra kan även ha det lättare att läsa och förstå i andra färger än i svart och vitt, eller även behöva förstora och zooma in skärmen ordentligt för att kunna koncentrera sig bättre.

zerif-lite