Grundsärskola och gymnasiesärskola

Grundsärskolan

Grundsärskolan är till för barn som fyllt 7 år upp till 15 år som har någon form av utvecklingsstörning. Grundsärskolan ger elever som har någon utvecklingsstörning en utbildning anpassad efter elevens egna förutsättningar. Denna utbildning ger bland annat värden och kunskaper och ska bidra till den personliga utvecklingen. Det ska även resultera i sociala gemenskaper och en bra grund för att ha ett aktivt deltagande i vårt samhälle. Grundsärskolan ska även omfatta utbildning i olika ämnesområden, såsom matematik och svenska eller olika kombinationer av ämnen. Utbildningen omfattar eventuellt även ämnen som utgår från skolverkets kursplaner för grundskolan.

På grundsärskolan finns även en speciell inriktning som kallas för träningsskola. Träningsskola är speciellt utformad för elever som klarar av att genomföra utbildnings ämnen helt eller delvis. I träningsskolan är de enskilda ämnena utbytta med fem ämnesområden. De ämnesområdena är följande: kommunikation, estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter, motorik och verklighetsuppfattning. Betygsättning sätts på elevens eller vårdnadshavarens begären utifrån skalan A till F där A är bästa betyg och F är underkänt. I inriktningen träningsskola sätts inga betyg.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en frivillig ungdomsskola för de med utvecklingsstörning som kan väljas efter att ha avslutat grundsärskolan. Totalt finns det nio nationella gymnasieprogram som var och en pågår i 4 år. Dessa program är avsedda som yrkesförberedande.

zerif-lite