Att få hjälp med läxan

Oavsett om man går i grundskolan eller på gymnasiet kan det förekomma läxor. De ska vara anpassade efter eleven men ibland är läxan trots alltför svår. Då kan eleverna behöva lite hjälp med att reda ut allt.

Läxhjälp hemma

Det går att få läxhjälp hemma, antingen genom att någon kommer hem fysiskt och hjälper eleven, eller genom läxhjälp online. Med läxhjälp i Stockholm kan läxor i alla ämnen snabbt göras klart på ett sätt som eleven förstår. Med läxhjälp hemma slipper eleven också stanna kvar i skolan med risk för att denne inte hinner med skolbussen. Dessutom får inte andra elever reda på att eleven får läxhjälp. Att få hjälp med läxan kan nämligen vara lite pinsamt.

Hjälp av föräldrarna

Ibland kan föräldrarna hjälpa till med läxan men det kan också vara så att föräldrarna inte kommer ihåg hur man gör vissa saker, eller så har de lärt sig att räkna matte på ett helt annat sätt. Det är med andra ord inte bara för skolan att lasta över ansvaret för lärandet på föräldrarna. När det gäller läxor kan det också vara så att föräldrarna inte hinner med att sitta med läxor i flera timmar. Det kan faktiskt vara skönt att bara umgås lite med sina barn efter en arbetsdag.

Skolans läxhjälp

Det kan vara klokt av skolan att erbjuda läxhjälp. Det är en stor fördel om den här läxhjälpen ligger på skoltid. Kanske vid sidan av idrott, motion eller elevens val. Elever som vill kan då se till att få läxorna gjorda innan de går hem från skolan. Det här är inte bara bra för elever som har lite svårt för läxor. Även elever som har fritidsintressen vid sidan av skolan kan ha fördel av möjligheten att göra läxorna på skoltid.

zerif-lite