Svenska för invandrare (SFI)

För den som är ny i Sverige och behöver lära sig grundläggande svenska finns Utbildning i svenska för invandrare (förkortat SFI) som är utformad speciellt för icke-svensktalande. Elever studerar då svenska språket och lär sig tillräckligt för att kommunicera skriftligt och muntligt i det vardagliga livet, arbetslivet och samhällslivet. Om du inte kan skriva eller läsa på modersmålet finns även möjligheter att lära sig det.

Det är kostnadsfritt att studera på SFI men du måste ha fyllt 16 år för att kunna studerade påbörja studier på SFI. Någon övre övre åldersgräns finns dock inte för att få studera vid SFI.

Utbildningens upplägg

SFI planeras, anpassas och utformas utifrån varje elevs egna behov, förutsättningar och mål. Då SFI är riktat till människor av olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper, livssituationer och studiemål läser varje person kurserna på SFI i olika takt. Därför påbörjar och avslutas också kurserna olika för olika elever.

Varje elev läser åtminstone 15 timmars undervisning per vecka. Undervisningen görs på svenska språket, men däremot kan inlärningen för läsning och skrivning vara på elevens egna modersmål eller något annat språk som behärskas av eleven. SFI går att kombinera med en annan sysselsättning såsom exempelvis praktik, arbete eller exempelvis Utbildning vid kommunal vuxenutbildning (komvux) eller Särskild utbildning för vuxna (särvux).

Studievägar och kurser

SFI erbjuder tre studievägar. Studieväg 1 är till för den som varken kan läsa eller skriva på sitt egna modersmål. Studieväg 2 för de som gått en kortare utbildning och studieväg 3 för de som är mer studievana. Alla studievägar innehåller ett flertal kurser.

Betyg

SFI använder sig av betygsskalan A till F, vilket är detsamma som används på exempelvis grundskola, gymnasieskola och komvux. Högsta möjliga betyg är A medan F motsvarar ej godkänt betyg. Betyg sätts efter varje kurs är avslutad.

Sfi på folkhögskola

SFI går även att studera på en del folkhögskolor i stället för att läsa SFI i hemkommunen. Vill du studera SFI vid folkhögskolan, kan du höra med din hemkommun för mer information.

zerif-lite