Så finansierar du studierna

De allra flesta studenter finansierar sina studier med hjälp av lån och bidrag, men att ordna en inkomst vid sidan av CSN kan ibland vara nödvändigt för att fylla ut kassan. Det finns också många studenter som av olika anledningar inte vill eller kan ta studielån och då är en inkomst vid sidan av en nödvändighet.

Att tjäna pengar vid sidan om studierna kan vara enkelt eller svårt beroende på hur studierna är upplagda. På vissa utbildningar har studenten mycket fri tid att studera och då är det enkelt att skriva upp sig som vikarie eller extraarbetare på något arbete. Om studierna däremot innebär mycket obligatorisk lektionstid får man istället söka efter jobb som kan utföras på kvällstid eller på helgen. Det finns många arbeten inom restaurangbranschen, i butiker och inom vården som passar bra för studenter. Det finns ofta ett stort behov av helgpersonal för att ersätta den ordinarie personalen då de har ledigt.

Ett annat sätt att tjäna extrapengar är att bli säljare av någon produkt, exempelvis via SäljDirekt där man kan sälja ost, kaffe och ljus med mera. Det är särskilt lämpligt då man vill samla in pengar till något särskilt ändamål såsom ett utbytesår eller en studieresa. Det är även vanligt att studenter tar arbete via olika bemanningspooler i olika branscher. Då blir man uppringd eller får ett sms när det finns ett jobb. Det är ett bra alternativ för studenter som har ett väldigt varierande schema. Om man inte kan ta jobbet så är det bara att tacka nej. En nackdel är att det är svårt att förutsäga hur mycket jobb det kommer finnas. Därför kan det vara bra att ordna ett arbete som ger en garanterad mängd jobb varje månad.

zerif-lite