Distansutbildning och utlandsstudier

Idag när vi har internet som plattform för lärande finns det breda utbud av distansutbildningar att gå på och på alla nivåer. Allt ifrån grundskoleutbildning till gymnasium såväl som eftergymnasial utbildning. Att utbildning bedrivs på distans innebär att du kan studera utanför den ort där studierna ges.

Att studera på distans

Studerar du på distans via internet kommer du fortfarande ha en tät kommunikation med såväl lärare som andra kurskamrater. Då hålls undervisningen och kontakten via en läroplattform online som har diskussionsforum. Det går också att hålla kontakten genom exempelvis e-post. Lärarnas föreläsningar ges på olika sätt. Oftast ges den ut som text och bild eller som video, eller ljud-filer. Ibland hålls vissa onlinekurser även fysiskt på den ort som den ges och då kan lärarna strömma föreläsningarna, så att man kan följa det online. Men skulle man missa det så lägger lärarna upp den inspelade videon i efterhand och man kan ta del av den när det passar.

En del av distansutbildningarna har en eller flera fysiska träffar på plats på studieorten, andra har inga träffar alls. Kursen kan examineras genom till exempel inlämningsuppgifter, hemtentor eller i vissa fall tentamen på plats på studieorten eller via ett lärcentrum.

Distansutbildning på högskola- och universitetsnivå

Distansutbildningar finns det mängder av kurser att plocka från på högskolor och universitet i landet – både de med en eller ett par obligatoriska träffar och de som är helt nätbaserade. Det finns även hela program som ges helt på distans och utan träffar. Med andra ord finns alla möjligheter för dig att studera helt i din egen takt med flexibla studietider och eventuellt även kombinera dina studier på deltid med arbete eller annan sysselsättning. Många distanskurser går på kvartsfart och 7,5 poäng får du då studera motsvarande 7,5 veckors heltidsstudier över en hel termin.

Distansutbildning på yrkeshögskola

Det går många distansutbildningar på yrkeshögskolan och de går på både heltid och deltid. Kursupplägg kan se olika ut från en kurs till en annan. Ofta ingår obligatoriska träffar i många utbildningar, men då är dessa förpassade till en eller några tillfällen i varje termin. Vissa kurser är dock helt onlinebaserade. För att veta mer om just den utbildning du är intresserad av måste du vända dig till den skola du vill ansöka till. Ofta finns all viktig information såsom fysiska träffar, utbildningsnivå och behörighetskrav på webbplatsen för ansökan.

Distansutbildningar på yrkeshögskola är också CSN-berättigade och de ger så kallade YH-poäng precis som vilken annan yrkeshögskoleutbildning.

zerif-lite