Gymnasieskola år 1-3

Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform, som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Gymnasieskolan utgörs av flera nationella program, ett introduktionsprogram samt de program som inte är med i den nationella programstrukturen. Gymnasieskolan är till för ungdomar som är mellan åldrarna 16 och 20 år. Efter att ha fyllt 20 år är det fortfarande möjligt att gå vuxenutbildning på gymnasienivå.

18 nationella gymnasieprogram

Totalt finns det 18 nationella program på gymnasienivå och alla dessa program är treåriga.

Varje gymnasieprogram är antingen yrkesprogram, som leder direkt till en yrkesprofession efter avslutad gymnasieutbildning; eller så handlar det om högskoleförberedande program som ofta är mer generella.

Ett yrkesprogram kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning.

För de elever som blivit behöriga till något nationellt gymnasieprogram finns det möjlighet att läsa någon av de fem introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen resulterar dock inte i någon gymnasieexamen, utan snarare ger det förutsättningar till att studera någon av de nationella programmen. Följande är de 18 program som ges i den svenska gymnasieskolan:

Med yrkesinriktning:

Vård- och omsorgsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Hantverksprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Industritekniska programmet

Hotell- och turismprogrammet

Naturbruksprogrammet

Program som är högskoleförberedande:

Naturvetenskaps­programmet

Humanistiska programmet

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Teknikprogrammet

Samhällsvetenskaps­programmet

zerif-lite