Behörighet till högskola och universitet

Det finns många sätt att göra sig behörig till högskola eller universitet. Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som via sin webbplats www.antagning.se ansvarar för att ta in och behandla de sökandes ansökningar. De ansvarar också för att via urval bedöma vilka som blir antagna till programmen eller kurserna och vilka som inte blir det baserat på behörighetskriterierna som de använder som underlag till bedömningen.

För att bli behörig till en utbildning eller kurs behövs en gymnasieexamen. Det finns två behörighetstyper – den grundläggande behörigheten och den särskilda behörigheten. För vissa utbildningar behövs bara grundläggande behörighet, medan ett flertal utbildningar i tillägg kräver särskild behörighet. Det kan vara på till exempel en kurs på avancerad nivå som kräver att du läst tidigare kurser eller på annat sätt tillgodosett de förkunskaper som krävs.

Ansökningsprocessen

Det börjar med att du som sökande surfar in på www.antagning.se och skapar ett konto. Du väljer sedan ut de program eller kurser du är intresserad av och sätter dem sedan i en rangordning utifrån vad du är mest intresserad av först och sedan den näst bästa och så vidare. När du är nöjd med dina val av utbildningar klickar du på “Skicka in”, varpå antagning.se skickar ett bekräftelsemejl på din ansökan till den e-postadress som är knutet till ditt konto. Slutligen måste du undersöka om du behöver ladda upp något intyg eller betyg och för att göra det går du till “Ladda upp rätt papper” och läser vad som gäller. I många fall behöver du inte ladda upp några kompletterande dokument då dina svenska betyg hämtas från den nationella betygsdatabasen.

Basår – en genväg till önskad utbildning

Den som saknar en särskild behörighet till en viss utbildning på högskolenivå, kan läsa ett så kallat basår. Utbildningen är på ett år och på gymnasienivå. Den ger inte några högskolepoäng men kan däremot förse eleven med en garanterad plats på den önskade utbildningen.

Andra sätt att bli behörig

Om du saknar betyg från gymnasieskolan kan du ändå ansöka till högskola och universitet. Om den sökandes kompetens bedöms vara tillräcklig utifrån styrkta underlag, såsom lästa kurser, arbetslivserfarenhet, föreningsliv eller en längre utlandsvistelse av betydande karaktär.

Högskoleprov

Ett bra sätt att mäta sina kunskaper och få behörighet till den utbildning du vill söka till är att genomföra ett högskoleprov. Eftersom högskoleprovet inte kräver att du har någon särskild tidigare utbildning kan vem som helst göra det och använda det som underlag till sin ansökan om högre studier. Högskoleprovet görs två gånger per år och kostar 450 kronor att anmäla sig till.

zerif-lite