Folkhögskola

Folkhögskolan erbjuder allmänna kurser som alternativ till den gymnasiala skolan samt kommunal vuxenutbildning (komvux). Den är till för de som har fyllt 18 år. Precis som på komvux kan man här ta igen kurser som är på såväl grundläggande som gymnasial nivå, för att på så vis kunna bli behörig att studera vid antingen högskolan eller alternativt yrkeshögskolan. Det är en anpassad utbildning där eleven får starta på den nivå där hon eller han befinner sig. Det finns även extra stöd i svenska för de som behöver.

Yrkesutbildningar på folkhögskola

Folkhögskolan innehar dessutom yrkesutbildningar. Du kan till exempel utbilda dig till journalist, teckentolk eller fritidsledare, bara för att ta några få exempel. Några av yrkesutbildningarna är på gymnasial nivå och andra är på eftergymnasial nivå.

Kurser för nyanlända

En del kurser är speciellt framtagna för de som nyligen anlänt i Sverige. En sådan kurs är “etableringskurs för nyanlända” samt utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Övrig information

Om du är intresserad av att läsa på folkhögskolan så ta kontakta med en studie- och yrkesvägledare vid folkhögskolan som kan ge mer information vad gäller den specifika utbildning som just du intresserar dig av. Studie- och yrkesvägledarna kan förse med råd om exempelvis vilken slags skolform som fungerar bäst för dig baserat på dina tidigare betyg och dylikt.

zerif-lite