Bli läkare i USA

Uppgifter från Kaiser Family Foundation tyder på att det finns drygt 900 000 läkare som utövar medicin i USA. Men bakom denna siffra finns en enorm efterfrågan av ännu fler läkare. En rapport från American Association of Medical Colleges-projekt från 2013 säger att det kommer att vara en nationell brist på cirka 46 000 till 90 000 läkare år 2025. Även om det är en lukrativ industri som nu också klart och tydligt är i behov av arbetare, så krävs det mycket jobb och hård ansträngning för att utbilda sig till läkare eller doktor . Följande guide utforskar stegen för att bli läkare eller doktor i USA.

Att utveckla de färdigheter och kunskaper som krävs för att utöva medicin kräver mycket tid och ansträngning, så det är viktigt att undersöka träningsprocessen innan du tar steget. Här följer stegen som du måste ta för att bli läkare i USA.

Antagningsnämnder för medicinska skolor kräver att alla sökande går ut med en kandidatexamen från ackrediterade högskolor eller universitet. Denna kan göras via distansutbildning eller på plats. Det viktigaste är att ha en kandidatexamen, oavsett ämne.

Tredjeårselever som är intresserade av en karriär som läkare bör registrera sig för och ta Medical College Admission Test (MCAT). MCAT är en standardiserad flervalsundersökning som används av antagningskommittéer för medicinska skolor för att bedöma en kandidats sannolikhet att lyckas inom programmet.

Medicinska skolan

Det krävs ingen tidslinje för ansökan till medicinska skolan. Studenter börjar i allmänhet ansökningsprocessen under sommaren efter sitt tredje år på college, men en del väljer att ta ett ledigt år efter att ha avslutat sin examen innan de ansöker. De flesta medicinska skolor i USA använder American Medical College Application Service (AMCAS), en centraliserad applikationsbehandlingstjänst. Studenter väljer sina medicinska skolor och skickar en ansökan till AMCAS, som sedan distribuerar ansökan till varje institution.

Vägen till att bli läkare börjar i medicinska skolan, som i allmänhet kräver fyra års heltidsstudier utöver en grundutbildning. Läroplanen är uppdelad mellan klassrumsbaserad undervisning och kliniska rotationer där eleverna utvecklar tillämpade färdigheter inom olika medicinska områden.

För att kunna utöva medicin lagligt i USA måste studenter ta och få godkänt på USMLE (United States Medical Licensing Examination), en tredelad undersökning som tas under och efter läkarutbildningen. Studenterna måste klara den första delen av provet, som täcker grundläggande medicinska principer, innan de går in på sitt tredje studieår. Under sitt fjärde år måste eleverna klara den andra delen av provet, som omfattar klinisk diagnos och sjukdomsutveckling.

Under sitt sista läkarår börjar eleverna begränsa sina medicinska specialiteter (t.ex. barnläkemedel, anestesiologi). De lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd och matchas med öppna uppehållsprogram i hela landet.

zerif-lite