Särvux

En vuxen person som har någon slags hjärnskada eller utvecklingsstörning har rätt att gå på en särskild vuxenutbildning som förkortas särvux och kallas även för lärvux. Skolan tar fram hjälpmedel för att eleven ska kunna komma fram till vad hon eller han redan är duktig på, och sedan anpassa studierna utifrån det. Denna process kallas för validering. Alla elever på särvux får då hjälp av en studievägledare och yrkesvägledare att ta fram en egen individuellt formad studieplan. Ålderskravet för att få påbörja utbildning på särvux är 20 år gammal.

För den som läser på särskild utbildning för vuxna har möjlighet att:

  • Utbilda sig på antingen gymnasial eller grundläggande nivå
  • Välja olika slags kurser
  • Läsa svenska för invandrare samtidigt som du parallellt går en yrkesutbildning.

Utbildningens upplägg

Saknar den sökande kunskaper som tillgodoses på grundsärskolan så kan den studerande istället läsa de saknade kurserna på den grundläggande nivån. Det finns också några enskilda kurser på gymnasial nivå på gymnasiesärskolan som kan studeras även utan kunskaper från grundsärskolan.

Särvux följer allmänna läroplan för vuxenutbildning

Skolverkets läroplan för särvux innehåller bland annat:

1. Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund.

Vuxenutbildning är utformad för att ge elev kunskaper och stöd för att de med utbildningen ska kunna verka och arbeta i samhället eller alternativt möjliggöra för framtida studier. Utbildningen ska även befrämja elevens lärande och utveckling och motivera till livslång lust till lärande. Utbildningen ska framföra och befästa en respekt för demokratiska grundläggande värderingar och de mänskliga rättigheterna, vilka Sveriges samhälle vilar på.

2. Övergripande mål och riktlinjer.

Vuxenutbildningen ansvarar för att eleven i särskild utbildning för vuxna får undervisning och stöd med utgångspunkt från individuella förutsättningar, behov och utbildningsmål som ska framgå av den individuella studieplanen.

zerif-lite