Yrkeshögskola

Yrkeshögskolor vänder sig till dig som vill utbilda dig inom ett särskilt yrke efter avslutad gymnasium. Antalet yrken att välja emellan finns i hundratal och oftast är utbildningarna någonstans mellan ett och tre år långa. Utbildningen varvar teori i klassrummet med praktik på företags arbetsplatser. Det är krav på tillräckliga svenskakunskaper för att gå igenom utbildningen. Skolan gör den bedömningen om kunskaperna i svenska är tillräckliga. Vissa skolor med yrkesinriktning erbjuder extra hjälp i svenska.

Behörighet till yrkeshögskolan

  • Om du har avslutade gymnasiebetyg från antingen en gymnasieskola eller en kommunal vuxenutbildning (komvux).
  • Om du har en annan svensk eller alternativt utländsk utbildning motsvarande gymnasieexamen.
  • Om du har de förutsättningar som krävs för att klara av utbildningen genom annan tidigare utbildning eller praktiska erfarenheter.

Om du inte uppfyller formella krav

Om du inte uppfyller de formell krav för behörighet, finns fortfarande möjlighet att bli antagen till en utbildning. Ibland gör skolorna undantag från reglerna för behörighet i de fall då de anser att en sökande skulle kunna klara av utbildningen och sedan arbeta med det yrke som utbildningen ska leda till. Är du osäker så kontakta då skolan och fråga om gällande regler.

zerif-lite