Komvux

Kommunal vuxenutbildning (komvux) finns för de personer som behöver läsa ikapp kurser på antingen grundläggande- eller gymnasienivå, och samtidigt inte är unga nog för att studera på grund- eller gymnasieskola. Även de som inte har kunskaper som i vanliga fall uppnås via grundskola, har rätt att få studera grundläggande nivå på komvux.

Den som har fyllt 20 år kan få studera en eller fler kurser på komvux, för att sedan kunna studera vidare på exempelvis en högskola, yrkeshögskola eller alternativt börja arbeta. Inför studierna görs en bedömning på elevernas förkunskaper, för att på så vis anpassa undervisningen till rätt nivå.

Vad kan man studera på komvux

  • Du kan läsa svenska för invandrare (SFI), kurser på grundskolenivå och gymnasienivå.
  • Du kan läsa in en hel gymnasieexamen motsvarande det du får på en vanlig gymnasieskola.
  • Du kan komplettera gymnasiekurser och öka dina behörigheter till högskola eller universitet.
  • Du kan studera en yrkesutbildning och bli certifierad inom ett yrke.

Utbildningens upplägg

Det finns möjligheter att studera komvux på antingen heltid, deltid eller distans. Det finns också möjlighet att läsa hela eller delar av några kurser på en arbetsplats.

Elever som har uppfyllt behörighetskraven har även möjlighet att kombinera sina studier på olika nivåer och inom skilda skolformer. Exempelvis går det att kombinera studier på komvux med utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Elever som studerar på en grundläggande nivå och har otillräckliga kunskaper i svenska har möjlighet att studera vissa kurser på sitt egna modersmål.

Betyg

På komvux används betygsskalan A–F, liksom på grundskola och gymnasieskola. Betyget A är det högsta betyget medan F är ett icke godkänt betyg. Betyg måste sättas för alla avslutade kurser.

zerif-lite